Larmende tavshed. Sådan beskriver formand for FTF, Bente Sorgenfrey, de centrale områder, som statsminister Lars Løkke Rasmussen IKKE nævnte i sin tale ved Folketingets åbning i dag.

Her tegnede han et billede af en regering, der prioriterer sundhedsvæsenet højt. Men han undlod at nævne, at der samtidig i en årrække er blevet sparet massivt på andre områder af velfærdssamfundet. Det gælder fx hele uddannelsesområdet, som har været udsat for massive besparelser på grund af det årlige omprioriteringsbidrag – og det gælder fx daginstitutioner, jobcentre og ældrepleje, hvor der er forsvundet tusindvis af stillinger, pointerer Bente Sorgenfrey.

”Løkke fremhæver, at regeringen har investeret i velfærd. Men investeringerne er ikke fulgt med det voksende antal borgere, ikke mindst ældre. Velfærden pr borgere er blevet ringere”, siger Bente Sorgenfrey.
 
Bente Sorgenfrey peger på, at topøkonomer er enige om, at der er brug for en årlig vækst på mindst 1,1 procent, hvis velfærd og service skal følge med den demografiske udvikling og den øvrige standard i samfundet. Om syv år er vi seks millioner danskere; det er i runde tal 200.000 flere end i dag, især ældre over 75 år. Men trods markant stigning i antallet af borgere planlægger regeringen en vækst i det offentlige forbrug på kun omkring de 0,4 procent årligt frem til 2025.

Totalt fravær af uddannelsespolitiske ambitioner
Bente Sorgenfrey hæfter sig også ved, at statsministeren ikke nævnte hele uddannelsesområdet efter grundskolen og erhvervsuddannelserne med ét eneste ord. Og det finder hun stærkt bekymrende.

”Uddannelse er både svaret på, hvad vi skal leve af i fremtiden, og hvordan vi skal leve sammen. Alligevel skærer regeringen hårdt i uddannelsernes bevillinger ikke mindst ved at fortsætte omprioriteringsbidraget, der beskærer med to procent om året. De massive besparelser får alvorlige konsekvenser – for kvaliteten af den uddannelse, vores unge kan få”, siger hun.

Det er den helt forkerte vej at gå, for uddannelse er billetten til fremtiden, understreger Bente Sorgenfrey. Hun henviser bl.a. til, at uddannelse er et meget centralt tema for regeringens eget Disruptionråd.

”Vi skal satse mere på uddannelse; derfor må politikerne fjerne omprioriteringsbidraget på hele uddannelsesområdet allerede fra 2019”, siger Bente Sorgenfrey.  

Statsministeren glemte arbejdsmiljøet
Hun finder det også stærkt bekymrende, at statsministeren ikke i sin tale omtalte de store udfordringer, vi har på arbejdsmiljøområdet – hvor fx 17.000 medarbejdere hver dag er sygemeldt på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø som blandt andet giver stress.

”Jeg håber så sandelig, at regeringen vil lytte til de 18 nye anbefalinger fra Ekspertudvalget om arbejdsmiljø, og at den samtidig vil styrke Arbejdstilsynet, sådan som et flertal i Folketinget mener er nødvendigt”, siger Bente Sorgenfrey.