”At sammenhold giver styrke, har vi lige fået bevist efter lange og svære forhandlinger om de offentligt ansattes overenskomster de næste tre år. Sammenhold – den såkaldte muskétered –  sikrede at det blev En Løsning For Alle”. 
Sådan indledte formand for FTF, Bente Sorgenfrey, sin 1. maj tale i Fælledparken i København i dag.
Hun sendte en stor tak til alle dem, der bidrog på gaden og inde i Forligsinstitutionen.
Om OK-resultatet sagde Bente Sorgenfrey:
”Det blev i sidste en god løsning som kom i hus med en flot slutspurt løftet af hele lønmodtagersiden. Jeg ved at mange lærere er skuffede over, at vi ikke nåede længere med aftale om arbejdstid, men jeg har set hvordan Anders Bondo har knoklet for at opnå resultater."
"I sidste ende er det min vurdering, at nogle ugers strejke blot ville få tømt strejkekasserne, og så ville der alligevel som for fem år siden være kommet et regeringsindgreb med nogenlunde samme ordlyd. Det vigtige bliver nu, at bruge kommissionen aktivt og at presse endnu flere kommuner til at indgå decentrale aftaler. For der bliver brug for mange flere engagerede og glade lærere de kommende år”.
Tåbelige sanktioner underminerer velfærden
Bente Sorgenfrey kom også ind på, hvordan kommunerne i en årrække har underforbrugt i stor stil på velfærds- og serviceudgifter af frygt for hvad hun kaldte "tåbelige sanktioner fra statens side".


"Det underminerer velfærden til borgerne og presser de ansatte, så der er fortsat kampe der skal kæmpes”, sagde hun.
Bente Sorgenfrey pegede på, at sammenholdet ved OK18 til dels var en reaktion mod bl.a. det stigende arbejdspres, ringe muligheder for at levere kvalitet til borgerne og manglende anerkendelse af de ansattes indsats.

Hun pegede på, at en ny undersøgelse fra FTF viser, at kun 56 procent af FTF’erne mener, at de altid eller ofte kan løse deres opgaver på et fagligt forsvarligt niveau.
”Det er jo sindssygt: at kun lidt over halvdelen af de ansatte mener, at de altid eller bare ofte kan løse opgaverne fagligt forsvarligt! Det kan simpelthen ikke være meningen!"

"Vi taler jo ikke om mennesker, der i tossegodhed vil give alle borgere det bedste af det bedste hele tiden.  Nej, det er noget så vigtigt som ansvarlige medarbejdere, der ved, hvor vigtigt pædagogens arbejde er for barnet – og sygeplejerskens arbejde er for patienten. Og som ikke får lov at løse deres opgaver bare forsvarligt".
"Den følelse tror jeg har været afgørende for det lange sammenhold mellem de offentlige faggrupper, vi har set under den lange og konfliktfyldte overenskomstforhandling”, sagde Bente Sorgenfrey.