Om 25 år vil hver fjerde dansker være mere end 65 år gamle. Det svarer til, at andelen af danskere over 60 og under 30 år bytter plads i forhold til fordelingen i dag. Kollektiver bliver til oldekoller, om man vil. Dronningen (eller Kongen) får tilmed travlt med at sende breve til de mange 100-årige, fordi det trecifrede tal bliver ganske normalt at runde. Med andre ord; vi bliver ældre, og der bliver flere ældre iblandt os.

Dén udvikling bliver vi som samfund nødt til at forholde os til. Af samme årsag har en ny tænketank under PFA med FTF som en af 12 medlemmer og med hjælp fra Instituttet for Fremtidsforskning, netop fremlagt syv udfordringer, de mener kendetegner det danske arbejdsmarked frem mod år 2040.
Nogle af punkterne omhandler nye boformer for seniorer, samt vigtigheden af velfærdsteknologi og uddannelse af sundhedspersonalet i samme, mens et andet væsentligt punkt omhandler arbejdsmarkedet og de modne medarbejderes arbejdsforhold.

Her peger tænketanken på, at overgangen fra arbejde til otium bør følges på vej af ”fleksible rammer for tilbagetrækning” og ikke mindst en god portion ”forebyggelse af psykiske lidelser” samt ”partnerskaber for trivsel”.

Den prioritet i rapporten kan FTFs formand, der repræsenterer faggrupper som sygeplejersker, pædagoger, lærere, politi- og it-ansatte, kun skrive under på:

“Cirka hver femte af de 50-64-årige medarbejdere, jeg repræsenterer i FTF, vurderer allerede i dag, at de ikke kan fortsætte på arbejdsmarkedet indtil folkepensionsalderen. En endnu større gruppe er i tvivl om det. Derfor er det enormt vigtigt, at vi får sat ind over for eksempelvis stress, men også andre psykiske lidelser, som rapporten lægger op til”, siger Bente Sorgenfrey.

Hun uddyber:
“Det siger sig selv, at hvis en medarbejder har stress eller oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø, men har mulighed for at trække sig tilbage fra kaosset, så gør hun eller han det, men vi har brug for den arbejdskraft, de mange seniorer har at tilbyde.”

PFA’s Tænketank fremlægger i dag i alt syv udfordringer og 33 anbefalinger i den endelige rapport, som du kan se her.

Et andet væsentligt punkt, Bente Sorgenfrey hæfter sig ved, er fokus på velfærdsteknologi; herunder sundhedsteknologi og telemedicinske løsninger. Det er ikke nogen hemmelighed, at der de seneste år er sket et massivt skifte i den offentlige sektor, som selv er begyndt at opfinde og udvikle nye teknologiske og digitale løsninger, der understøtter løsningen af kerneopgaven.

“Det fokus vil kun blive større, fordi det både sparer penge, tid og kræfter i sektoren, men også løser opgaven bedre, når teknologien bruges rigtigt. Jeg er derfor også positiv over for, at rapporten nævner teknologi som noget, der både skal understøtte borgeren, men også personalet. Det er afgørende, at medarbejderne er med til både at udvikle løsningerne, men også bliver uddannet og har indflydelse på, at teknologien bliver brugt fornuftigt i hverdagen”, siger formanden, der også sidder med i regeringens disruptionråd, hvor teknologi og digitalisering netop fylder en del.

Du finde hele rapporten ”Tænketanken – Den nye 3. alder” her.