Folkets Hus på Folkemødet er folkets hus. Og det tager vi helt bogstaveligt. Debatterne i huset er om, med og for lønmodtagerne, og vi har inviteret tillidsrepræsentanter, ledere, politikere, ministre, arbejdsgiverrepræsentanter, eksperter og mange andre til at debattere, hvordan vi udvikler et godt samfund og arbejdsmarked i fremtiden.
”Fagbevægelsen er medlemmerne. Og derfor er det selvfølgelig også medlemmernes udfordringer og bidrag til en god samfundsudvikling, der er omdrejningspunktet for arrangementerne i Folkets Hus”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
Folkets Hus er LO og FTF’s fælles sted på Folkemødet, og her afvikler både de to hovedorganisationer og medlemsorganisationerne arrangementer.

Åbningsfest for fællesskabet og med livemusik
Vi åbner huset med en fest, hvor alle er velkomne – OK-indsats, der oplyser om de unikke kvaliteter ved fagforeninger med OK-mærket: De kender medlemmernes fag og branche og forhandler overenskomster. Til åbningsfesten kan du også få den nye bog til valgte og ansatte i organisationerne om OK-indsatsen.
Over hele Folkemødet er der fagforeninger med OK-mærket, som har en række spændende arrangementer. Så det er også en god idé at kigge efter OK-mærket, når du er på Folkemødet.  
Torsdag kl. 16 tager vi fat i en helt central udfordring, når vi spørger: Hvad skal man kunne på arbejdsmarked 4.0? Til arrangementet ser vi eksempler fra bornholmske arbejdspladser på, hvordan arbejdsmarkedet ændrer sig, og Bente Sorgenfrey og næstformand i LO Nanna Højlund er med i debatten om, hvordan vi sikrer, at medarbejdere har de nødvendige kompetencer på fremtidens arbejdsmarked.
”Der kommer nye digitale og teknologiske løsninger på hele arbejdsmarkedet i et hidtil uset tempo.Derfor er det vigtigt, at medarbejdere i alle typer job har gode muligheder for kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet”, siger Bente Sorgenfrey.
Find debatten i Folkemødekalenderen.
Fredag: Tillid, velfærd og skat
Fredag morgen kommer Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl til morgenmad i Folkets Hus, hvor vi får lejlighed til at høre og spørge ind til deres visioner for samfundet. Hvordan sikrer vi, at vi kan holde til arbejdslivet, og hvad skal der til, for at sikre velfærd og vækst? Morgenmødet med de to er fredag kl. 9.00
Senere har Dansk Told og Skatteforbund inviteret blandt andre skatteminister Karsten Lauritzen og FTF’s formand Bente Sorgenfrey til en debat om, hvordan vi genskaber tilliden til skattesystemet og sikrer fundamentet for velfærd. Hvordan får vi rettet op på de problemer, der er affødt af nedskæringerne i SKAT? Er den nye investeringsplan, som Folketinget har vedtaget, tilstrækkelig? Nedskæringer, personalereduktioner og fejlslåede it-systemer har resulteret i en skattegæld på cirka 100 mia. kr., hvor af en stor del aldrig kommer tilbage til staten og dermed velfærdssamfundet. Det vidner om, at der er brug for at sikre, at skattesystemet kommer til at fungere igen.
SKAT og tillid – arrangementet er kl. 10.00. 

Fredagen fortætter med mere debat, hvor tillid også spiller en væsentlig rolle. LO og FTF har inviteret formanden for Ledelseskommissionen Allan Søgaard Larsen m.fl. til debat om, hvordan vi sikrer god styring af den offentlige sektor. Hvordan sætter vi fokus på kerneopgaven med god ledelse, tillid og rum til medarbejdernes faglige vurderinger? Det er kl. 12 i Folkets Hus.

Tag en flyvetur til fremtidens offentlige sektor
Senere samme dag har Dansk Industri og FTF sammen inviteret minister for offentlig innovation Sophie Løhde, Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen, IBM’s Henrik Bodskov og COI’s Pia Gjellerup på en flyvetur ind i fremtidens offentlige sektor. En fremtid, hvor digitale løsninger har overtaget papirnusseriet, så fx lærere, sygeplejersker og socialrådgivere har tid til at gøre børn klogere, gøre syge raske og borgere arbejdsduelige. Dansk Industri og FTF vil i fællesskab sætte fokus på, hvordan en politisk satsning på digital omstilling af den offentlige sektor kan betyde en bedre opgaveløsning i det offentlige, samtidig med at innovative udbud mv. kan skabe vækst og innovation i det private. Det er i Folkets Hus kl. 15.00.
Fredagen slutter af med det, der er begyndt at ligne en tradition: OK Poetry Slam, hvor friske fagligt aktive med mundrette argumenter taler fagbevægelsen op til folkets jubel. Det er Frie Skolers Lærerforening, der arrangerer, det er kl. 19.30 på torvet foran Folkets Hus, og hvis du kan lide at lege med ord og fange dine tilhøreres opmærksomhed og begejstring, så er det stadig muligt at melde sig som deltager. 

Lørdag: Digitalisering og et holdbart arbejdsliv    
Lørdag begynder igen med et morgenmøde, når vi får besøg af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til en snak om fremtidens arbejdsmarked, digitalisering, uddannelse og velfærd. Vigtige emner med tid til at gå i dybden. Det er kl. 9.00 i Folkets Hus, hvor næstformand i FTF, Kent Petersen, byder velkommen. 

Samme tid i TDC’s telt debatterer Bente Sorgenfrey med bl.a Brian Mikkelsen, Christine Antorine og Ida Auken, om robotter spiser medarbejdere til morgenmad. En debat om, hvordan vi sikrer, at arbejdsstyrken er rustet til en fremtid, hvor den digitale udvikling går hurtigere end nogensinde før. 

Kl. 12.30 inviterer FTF’s fagpolitiske talenthold Folkemødedeltagere til deres svendestykke: Et debatarrangement om det holdbare arbejdsliv. Siden februar har fagligt aktive deltaget på FTF’s fagpolitiske talentuddannelse. Og nu har de arrangeret en meget relevant og aktuel debat, om hvordan vi sikrer, at vi alle kan holde til et helt arbejdsliv. De har inviteret bl.a. formand for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, og formand for Dansk Psykologforening, Eva Secher Mathiasen. Kom og deltag – det er i gården i Folkets Hus.
Lige bagefter – kl. 13.30 – kan man gå i restauranten for at deltage i en debat, som er lidt i samme tråd: Hvordan får vi styr på det grænseløse arbejde? En sygeplejerske og tillidsrepræsentant fortæller, hvordan grænseløsheden kommer til udtryk i arbejdet med sårbare unge og deres familier. Og hun er langt fra alene om at opleve, at arbejdet er grænseløst. Fire ud af ti FTF’ere oplever, at de næsten altid står til rådighed for jobbet uden for arbejdstiden, og mere end hver fjerde får arbejdsopgaver, som de ikke har de nødvendige ressourcer til at udføre. Hospitalsdirektør på Udviklingshospital Bornholm kommer med eksempler på, hvad det har betydet, at man på hospitalet har sluppet målstyring og rigid registrering og i stedet styrer efter fokus på kvalitet. 

Her kan du se det samlede program for Folkets Huslørdag (PDF).
Ud over arrangementer i Folkets Hus, afvikler fagbevægelsen også masser af andre arrangementer, som sætter medarbejdere, arbejdsmiljø, uddannelse, velfærd mm. på dagsorden: Kig efter OK-mærket, når du er på Folkemødet.