EU-kommissionen har tirsdag fremlagt flere forslag på arbejdsmiljøområdet om alt fra kræftfremkaldende stoffer til en generel modernisering af EU’s arbejdsmiljølovgivning. Men udspillet er uambitiøst og glemmer vigtige områder, fastslår hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 danske lønmodtagere ansat i den offentlige og private sektor.
”Det er et meget uambitiøst udspil, der glemmer de atypiske ansatte samt de stigende problemer med dårligt psykisk arbejdsmiljø og ergonomi. Der er brug for ny EU-lovgivning om ergonomi og psykisk arbejdsmiljø. Desuden bør EU-kommissionen sikre, at atypisk ansatte, selvstændige og freelancere bliver dækket af EU’s nuværende arbejdsmiljølovgivning og dermed sikres i national lovgivning, hvilket de ikke er i dag”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
FTF vil nu rejse sagen over for EU-kommissionen gennem europæisk fagbevægelse i ETUC og vil samtidig opfordre den danske regering til at arbejde for og presse EU-kommissionen til at lave fælles lovgivning for psykisk arbejdsmiljø, ergonomi og atypiske ansattes arbejdsmiljø.

Regelforenkling må ikke svække arbejdsmiljøet
EU-kommissionen vil fremme ”REFIT”, hvilket betyder regelforenkling og afbureaukratisering til gavn for erhvervslivet, også på arbejdsmiljøområdet. I går blev en ny evaluering af mulige regelforenklinger af EU’s arbejdsmiljødirektiver lagt frem.
I den forbindelse vil EU-kommissionen over de kommende to år arbejde med medlemsstaterne og de sociale parter for at ”opdatere eller fjerne forældede regler, hvilket skal reducere den administrative byrde – dog uden at reducere arbejdstagernes beskyttelse”. Og det sidste er en vigtig tilføjelse, fastslår FTF. 
”Regelforenkling må ikke svække de ansattes sundhed og sikkerhed på jobbet. Kommissionen må lytte til arbejdsmarkedets parter og fagbevægelsen”, siger Bente Sorgenfrey.
Arbejdstilsynene i Danmark og andre EU-medlemslande er blevet beskåret kraftigt de senere år. Det svækker kontrollen med arbejdsmiljøet. Blandt andet dårligt psykisk arbejdsmiljø er skyld i stort sygefravær, udstødning fra arbejdsmarkedet og forringet livskvalitet for EU-borgerne.
EU-lovgivningen skal sikre, at der ikke konkurreres på dårligt arbejdsmiljø, mener FTF, der vil have EU-kommissionen til aktivt at sikre, at der er tilstrækkelig kontrol og tilsyn med arbejdsmiljøet, og at reglerne reelt efterleves i medlemslandene.