Ytringsfrihed er stadig en hvid plet på landkortet på mange arbejdspladser. Hele 66 procent af medlemmerne af hovedorganisationen FTF ved ikke, hvornår de har ret til at udtale sig offentligt om forhold på jobbet. Det viser en undersøgelse, som FTF har foretaget blandt 4.000 medlemmer. Andelen, der ikke kender til reglerne, er dermed lige så stor som for to år siden, da FTF foretog en tilsvarende undersøgelse.
Det fastfrosne billede bekymrer FTF’s formand, Bente Sorgenfrey. Med den opmærksomhed der har været på ansattes ytringsfrihed i medierne de seneste år, burde det være sket en forbedring, mener hun.
”Vi har oplevet en række bankkrak, hvor medarbejdere gerne ville have haft en whistleblower-ordning, så de kunne videregive deres viden om kritisable forhold. Vi har set Farum-kommissionens rapport, som også omtaler medarbejdernes viden. Og vi ser en offentlig sektor, hvor kvaliteten bliver presset af besparelser, men hvor medarbejderne ikke tør fortælle om det”, siger Bente Sorgenfrey.

Vejledning samler støv
Hun mener, at der er et stort behov for, at ansatte får bedre kendskab til reglerne. Og det har arbejdsgiverne hovedansvaret for, pointerer hun.
Et enigt udvalg under Justitsministeriet opfordrede tilbage i 2006 direkte arbejdsgivere og myndigheder til at informere offentligt ansatte om ytringsfrihed og meddeleret. Udvalgets arbejde førte til en betænkning og en vejledning, der beskriver reglerne og giver nogle gode råd. Men den lever tilsyneladende et stille liv.
”Det er vores klare indtryk, at den vejledning får lov at samle støv på hylderne. Men en forudsætning for, at ansattes ytringsfrihed kan fungere i praksis er, at der gælder klare regler, og at de ansatte kender dem. Det er i allerhøjeste grad et ledelsesansvar at sætte sig ordentligt ind i reglerne og udbrede dem på arbejdspladsen”, siger Bente Sorgenfrey.
Foruden et bedre kendskab til reglerne, mener hun også, at der er behov for større tryghed for de ansatte gennem bedre ansættelsesretlig beskyttelse og mulighed for at bruge sin meddeleret via whistleblower-ordninger.
Når man udtaler sig på virksomhedens vegne
Man kan som ansat udtale sig på enten egne eller på virksomhedens vegne. Nogle arbejdspladser har skriftlige retningslinjer for at udtale sig på virksomhedens vegne – men det er i så fald noget, som kun de færreste FTF’erne kender til: Kun 15 procent svarer i FTF’s undersøgelse ja til, at arbejdspladsen har skriftlige retningslinjer for, hvad de ansatte må udtale sig om til offentligheden. Næsten halvdelen (48 procent) ved det ikke. Nogenlunde det samme gælder retningslinjer for, hvad man må udtale sig om. Kun 22 procent kan svare ja, og 42 procent ved det ikke.
Især på kommunale arbejdspladser er retningslinjer tilsyneladende fraværende. Kun syv procent af de kommunalt ansatte FTF’ere svarer ja, til at der er skriftlige retningslinjer for, hvad de ansatte må ytre sig om. Næsten halvdelen svarer nej.