Lizette Risgaard blev født i Kalundborg i 1960. Hun voksede op på Nørrebro og flyttede til Amager og blev udlært kontorassistent, imens hun på deltid varetog et rengøringsarbejde.

Sideløbende med flere ansættelser som kontorfunktionær i en række forbund har Lizette Risgaard været engageret i fagligt arbejde og blev i 2000 formand for HK/Service København og samtidig næstformand i LO-København – begge tillidsposter havde hun frem til 2007, hvor hun blev næstformand i LO.

I 2015 blev Lizette Risgaard valgt som formand for LO, og med sammenlægning mellem LO og FTF blev hun samtidig den sidste og eneste kvindelige LO-formand.

Det er min klokkeklare ambition, at 2020’erne skal blive årtiet for folk, som de er flest. Lønmodtagernes årti!

Lizette risgaard

Den 1. januar 2019 blev hun den første formand for den nye Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der i dag repræsenterer en lang række faglige forbund med tilsammen 1,3 millioner medlemmer.

Stor sejr for FH

I sin igangværende formandsperiode har Lizette Risgaard kæmpet vedholdende for at beskytte danske løn- og arbejdsvilkår. Således var hun fx fagbevægelsens samlende figur i forbindelse med Ryanair-konflikten, der udspillede sig over flere år.

Op til folketingsvalget i 2019 lagde den samlede FH-fagbevægelse et massivt pres på politikerne efter mange år med nedskæringer i velfærd, uddannelse og arbejdsmiljø, stigende pensionsalder og større ulighed.

Det var en stor sejr for FH, da der under den nye socialdemokratiske regering blev indgået aftale om ret til tidlig pension for dem, som har været længst tid på arbejdsmarkedet. 

Leverede løsninger under coronakrisen

Med coronapandemien blev også fagbevægelsen kastet ud i ukendt farvand. Afskedigelser, nedlukning, truede arbejdspladser og ændrede arbejdsvilkår for FH-fagbevægelsens medlemmer var en hård prøvelse.

Men fagbevægelsen med Lizette i spidsen viste sig også i den situation at bidrage til samfundsløsninger, der kunne bringe Danmark helskindet igennem krisens værste periode.   

Lizette Risgaard: ”Det er min klokkeklare ambition, at 2020’erne skal blive årtiet for folk, som de er flest. Lønmodtagernes årti!”

Fagbevægelsens Historie: Lizette Risgaard: I 2015 blev Lizette Risgaard valgt som formand for LO, og med sammenlægning mellem LO og FTF blev hun samtidig den sidste og eneste kvindelige LO-formand. Den 1. januar 2019 blev hun den første formand for den nye Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Fællesskabets stærke individer