Smalt forlig i kommunerne

KL og KTO har her til eftermiddag indgået aftale om ny overenskomst for de næste to år. Udover begrænsede lønstigninger har parterne bl.a. aftalt tilpasninger i MED-systemet - om medindflydelse og medbestemmelse samt et samarbejde om at udvikle den kommunale kerneopgave. Forhandlingerne om de enkelte organisationers overenskomster, herunder om lærernes arbejdstidsregler, udestår fortsat.

Bedre sikkerhedsnet til langtidssyge

Hovedorganisationen FTF glæder sig over regeringens udspil til en ny sygedagpengelov, der helt fjerner varighedsbegrænsningen for borgere med livstruende sygdomme

Medarbejderne mangler i vækstudvalg

Regeringens vækstteam har netop udmeldt 15 anbefalinger til, hvordan man styrker væksten på sundheds- og velfærdsområdet. Gode forslag – men medarbejderne mangler at blive tænkt med, mener FTF.

Video: Tillid i ledelse giver nye, bedre løsninger

Ledere og medarbejdere finder på nye løsninger og har mulighed for at prøve dem af. Der er nemlig tillid til, at de løser de opgaver, de er ansat til. Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune ledes tillidsbaseret.