Råderummet skal reserveres til offentligt forbrug

Det betydelige råderum, der ifølge vismændene fremover vil være på de offentlige finanser, bør reserveres til offentligt forbrug.
Det påpeger FTF i sin kommentar til diskussionsoplægget til mødet i DØR den 29 maj 2018.

Udkast til bekendtgørelse om pulje til sporskifte – høringssvar

I bekendtgørelsen fastlægges retningslinjer for udmøntning af puljen til sporskifte under Trepartsaftale III. FTF mener, at ordningen kan bidrage positivt til forebyggelse af udstødning fra arbejdsmarkedet som følge af fysisk og psykisk nedslidning på jobbet. FTF ønsker præcisering af, at både private og offentlige arbejdspladser kan søge, at jobgrupper med høj psykisk belastning indgår i målgruppen, og at Arbejdsmiljørådet skal høres forud for udpegning af brancher og jobgrupper.

Det er tid til at gå reformen efter i sømmene og få rettet op på skævhederne

Alt for mange borgere får en dårlig eller slet ingen indsats i ressourceforløb. Der er behov for tidligere og langt bedre indsatser i forløbene. Alt for få får førtidspension og særligt borgere under 40 år er forlænge i ressourceforløb, før de får tilkendt en førtidspension. Fastholdelsesfleksjob virker ikke efter hensigten og bør afskaffes.

Pensionssystemerne i Danmarks nabolande

Pensionssystemerne i Sverige, Norge og Tyskland er alle bygget op af tre elementer som består af en folkepension/indkomstpension, en arbejdsmarkedspension og privatpensionsopsparing.