Tillid

Løs konflikterne, før de rammer personligt

Konflikter kan være ubehagelige og opleves personligt. Men ofte skyldes konflikter på arbejdspladsen nogle problematiske strukturer. FTF udbyder et kursus, der skal ruste tillidsrepræsentanter til at håndtere de strukturelle konflikter.