Som tillidsrepræsentant er du vant til at få mødeindkaldelser i god tid, læse grundige referater og have klare spilleregler.
Når du optræder som bisidder for en kollega, er situationen en anden. Du er ikke til stede på grund af dit TR-mandat. Du er med som en hjælper og personlig støtte, der skal sikre, at tingene går ordentligt til.
"Forskellen mellem rollen som TR og rollen som bisidder er, at tillidsrepræsentanten har en masse rettigheder og regler at støtte sig til. TR prøver hele tiden grænser af og gafler sig ind på ledelsesretten. Det gør du ikke i bisidderrollen. Som bisidder skal du i højere grad reagere på din mavefornemmelse og medmenneskelighed, " siger Hans C. Hansen, der er konsulent i FTF.

Bisidder er en hjælper
Som bisidder kommer du ofte ud for, at en samtale er indkaldt med kort eller intet varsel, at der ikke er en skriftlig indkaldelse eller en klar dagsorden på bordet.
For dig som TR fører det let til flere dilemmaer. Er det i kollegaens interesse at bede om højere grad af formalitet? Har ledelsen mon lavet en plan og truffet en beslutning på forhånd? Eller kan I, som under et normalt TR-forløb, snakke jer ud af sagen og nå til en fælles forståelse i løbet af mødet?
Ifølge Hans C. Hansen skal du lægge den aggressive og udfordrende TR-rolle på hylden, inden du sætter dig til bords som bisidder, for her har du hverken ret til eller gavn af at gå offensivt til værks.
"Som bisidder er du der på vegne af et andet menneske, og du har ikke mange rettigheder. Muligvis må du ikke tale, og du må ikke sige, hvad din kollega skal sige. Som bisidder skal man først og fremmest hjælpe den pågældende kollega til at føle sig tryg, og herefter kan man tage fat i reglerne. Man må altså ikke fylde særlig meget, men skal lade kollegaen føre ordet," siger Hans C. Hansen.
Kan skade kollegaerne
For kollegerne kan forskellen mellem tillidsrepræsentantens rolle som bisidder og som TR være svær at forstå. De stoler i mange henseender blindt på tillidsrepræsentantens dømmekraft, men det gavner ikke altid deres situation på arbejdspladsen.
"Vi kan tage et opstillet eksempel med Pia, der har bedt sin TR om at være bisidder, fordi hun er blevet kaldt til samtale hos chefen. Pia får indledningsvis at vide at, der er tale om en advarsel, men som samtalen skrider frem, får samtalen mere karakter af en mundtlig henstilling med nogle formaninger om at Pia må rette op på tingene. Sagen kunne være sluttet her. Men tillidsrepræsentanten, der er vant til at kræve sine og kollegaernes ret, vil have de ting, Pia skal gøre bedre på skrift. Pludselig får Pia altså en skriftelig advarsel i stedet for det, der kunne have været klaret med en mundtlig henstilling. TR har således i god mening forværret sin kollegas situation," siger Hans C. Hansen.