Tillidsrepræsentantens skrivebord er konflikternes stoppested, og kollegerne forventer, at du skal hjælpe med at løse problemerne. Men selvom konflikterne kan virke personlige, skyldes de måske snarere praktiske forhold på arbejdspladsen, påpeger konsulent i FTF, Hans C. Hansen.
"Her taler vi om de konflikter, som gemmer sig i den måde, arbejdspladserne er bygget op på. TR skal være bedre til at sige til kollegerne, det er ikke jer, der er ansvarlige, men at årsagen skal findes i den måde arbejdspladsen er organiseret på," siger han.
Som et eksempel nævner han en lærer med ansvar for, at en gruppe af kolleger følger en bestemt metodik i arbejdet med elevplaner.
"De andre lærere lytter ikke, for de har deres egne løsninger. Der opstår konflikt mellem den ansvarlige lærer og lærergruppen. Men selvom de to parter bebrejder hinanden, bunder konflikten faktisk i, at den ansvarlige lærer er blevet bedt om at udføre en opgave uden at få beføjelser til at gøre det. Problemet er altså strukturelt og ikke personligt," siger Hans C. Hansen.
Lær at gennemskue konflikten
Konflikter mellem personer på arbejdspladsen fylder meget, når de først ruller sig ud. Der er følelser og prestige på spil, og de kan let komme til at belaste det psykiske arbejdsmiljø.
"Det er vigtigt, at du som TR har stor viden om og fokus på den måde, arbejdspladsen er bygget op og fungerer på. På den måde bliver du rustet til at håndtere konflikterne ud fra en ny vinkel, hvor du måske kan ‘afblæse’ konflikten på personniveau og bringe diskussionen over på organisations- eller ledelsesniveau," siger Hans C. Hansen.
De strukturelle konflikter kan være svære at få øje på, for de fleste opfatter konflikter som noget, der opstår mellem mennesker, påpeger han.
"Men problemerne knytter sig i virkeligheden ofte til en opgave eller en afdeling, der bliver forfordelt frem for en anden. Hvis man som TR brænder for at løse konflikter mellem kollegerne, kan man risikere at overse, at det faktisk er arbejdspladsen, der er skruet forkert sammen," siger Hans C. Hansen.
Han er underviser sammen med systemisk organisationskonsulent Gitte Daugaard på FTF’s kursus "Styrk din konflikthåndtering", hvor deltagerne lærer, hvordan kommunikation kan løse en konflikt.