Arbejdsret

Ferieloven med kommentarer, 2005

KUN TIL DOWNLOAD. Bemærk, at publikationen er forældet på flere punkter, fx skal kun lønmodtageren underskrive feriebevis til FerieKonto, samt at der nu er ret til erstatningsferie ved sygdom (dog…

Deltidsloven med kommentarer,

Deltidsloven indeholder 2 forskellige regelsæt. Dels er der regler, der skal gennemføre et EU-direktiv om deltidsarbejde. Dels er der regler om adgang for en lønmodtager og en arbejdsgiver til at…

Konflikthåndtering i det fagretlige system, 2016

En håndbog om konflikthåndtering i det fagretlige system: Faglig voldgift, fællesmøder, Arbejdsretten osv. Desuden indeholder bogen bilag som fx Normen, Arbejdsretsloven mv. https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/2204-konflikthaandtering-2017.pdf

Mæglingsforslag 2014

Mæglingsforslag fra forligsmanden, 2014 https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/2212-maeglingsforslag-2014.pdf

Tidsbegrænset ansættelse, 2007

Loven om tidsbegrænset ansættelse sikrer, at en tidsbegrænset ansat har samme arbejdsvilkår som en fastansat samt at tidsbegrænset ansættelse ikke misbruges ved gentagne fornyelser af ansættelsesforholdet. https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/2207-tidsbegraensetansaettelse-2007.pdf