Forfatter: Mark Strøm Kristoffersen

Måtte med jobcenter, hvor man kan se benene af en person

FH: Vi skal have alle med ud af coronakrisen

Bruttoledigheden er igen faldende, efter coronakrisen sendte den på himmelfart. Men langtidsledigheden stiger stadig, og der er risiko for, at den bider sig fast efter krisen. Det kan vi undgå ved at forbedre de lediges muligheder på arbejdsmarkedet og sørge for gode muligheder for uddannelse, opkvalificering og omskoling.

Jobcenter, ledig der udfylder skemaer

FH: Skriv ”restgruppen” ind i fremtidens vækstpolitik

Næsten hver femte 22-årige har hverken gennemført eller er i gang med en kompetencegivende uddannelse. Denne gruppe, kaldet ”restgruppen”, udgør et vigtigt potentiale i den danske arbejdsstyrke, som vi bør indfri. Men det kræver en mere ambitiøs uddannelsespolitik at skabe gode forudsætninger for den enkelte.

FH: Den danske model skal styrkes på den anden side af Corona

Den danske model viste sit værd under coronakrisen. På rekordtid fik arbejdsmarkedets parter og regeringen forhandlet en lang række trepartsaftaler, der har holdt hånden under dansk økonomi. Gevinsterne kommer dog ikke af sig selv, og vi må derfor ikke fortsætte med at give køb på den vigtige grundsten, som sikkerhedsnettet udgør i vores model.