Det er ikke bare en undtagelse, når Robert Olejnik finder en byggeplads uden problemer. Det er en decideret sjældenhed.

”Det er ligegyldigt, hvor jeg kommer ud, så er der smuds,” siger han.

Det kan være alt fra problemer med arbejdsmiljøet eller sikkerheden til ulovlige ansættelser og brud på overenskomsten.

Og i de 17 år, Robert har arbejdet med at organisere udenlandsk arbejdskraft, er det kun gået én vej.

”Det er blevet værre. Meget værre.”

Forventer guld og grønne skove

Robert Olejnik er ansat som faglig konsulent i Byggefagenes Samvirke. Han kommer selv fra Polen og ved derfor bedre end de fleste, hvad udenlandske arbejdere fra Øst- og Sydeuropa bliver mødt med. 

”De forventer guld og grønne skove, for Danmark har ry som et land, hvor man tjener mange penge. Men virkeligheden er helt anderledes for dem,” fortæller han.

De bliver sat til at arbejde med asbest uden certifikater og uden beskyttelse. Eller på stilladser og tag uden nogen form for beskyttelse mod fald.

Robert Olejnik

Frem for gode danske lønninger og overenskomstreguleret arbejdstid og tillæg, bliver alt for mange nemlig sat til at arbejde 60 timer om ugen til en langt lavere løn end deres danske kolleger.

LÆS OGSÅ: EU skal arbejde for dig! Men hvad mener kandidaterne?

Det sker endda også de steder, hvor arbejdsgiverne overholder overenskomsten.

”Vi møder alt for ofte udenlandske kolleger, der går til de minimale satser i overenskomsten, selvom deres danske kolleger tjener meget mere.

Det er simpelthen hårdt opdelt i et A-hold og et B-hold, hvor de udenlandske kolleger altid ender på B-holdet,” siger Robert Olejnik.

Og det er ikke kun på løn og arbejdstid. Også arbejdsmiljøet er som regel dårligere, hvis din fødeby hedder Krakow i stedet for Kolding.

”De bliver sat til at arbejde med asbest uden certifikater og uden beskyttelse. Eller på stilladser og tag uden nogen form for beskyttelse mod fald.

Det er ofte meget dårlige og farlige arbejdsvilkår,” fortæller den erfarne faglige konsulent. 

Det begynder at være meget udbredt, at vi ikke får lov til at komme ind. Så er forklaringen jo typisk noget med, at de har meget travlt. Men jeg er ikke i tvivl om, at de er nervøse for, at vi finder noget smuds derinde!

Robert Olejnik

Mere lukkede byggepladser

Der er i dag cirka dobbelt så meget udenlandsk arbejdskraft i Danmark som i 2012.

Udlændinge udgør nu 12 procent af arbejdsstyrken, og Robert Olejnik har bemærket, at entreprenørerne i de seneste år er blevet mere varsomme med at lukke ham og hans kolleger ind på byggepladserne.

”Det begynder at være meget udbredt, at vi ikke får lov til at komme ind.

Så er forklaringen jo typisk noget med, at de har meget travlt. Men jeg er ikke i tvivl om, at de er nervøse for, at vi finder noget smuds derinde,” siger han.

Frem mod det kommende valg til europaparlamentet 9. juni er det netop et stort tema, hvordan man kan sikre gode løn- og arbejdsvilkår i et EU, hvor arbejdskraften kan bevæge sig frit mellem medlemslande. 

Derfor har Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) blandt andet foreslået, at man indfører et europæisk ID-kort, der skal gøre det nemmere for blandt andre Robert Olejnik at holde øje med arbejdstiden.

Udfordringen med at organisere udenlandsk arbejdskraft er, at de ofte er meget kort tid i landet. Så vi når simpelthen ikke at få gang i en dialog med dem og forklare dem, hvordan det er en kæmpe fordel for dem at melde sig ind i en fagforening!

Flemming Grønsund, næstformand i FH.

Kortet vil også gøre det nemmere at få de udenlandske arbejdere i tale, da man vil have et bedre register over, hvem der er i landet.

”Udfordringen med at organisere udenlandsk arbejdskraft er, at de ofte er meget kort tid i landet.

Det vil FH

En opdatering af EU’s udbudsdirektiv

Udbudsdirektivet skal opdateres, så det fjerner usikkerheden om, hvilke krav, der kan stilles til de, der udfører opgaverne, mulighed for effektiv kontrol og konsekvenser ved manglende overholdelse af aftaler

Øget brug af arbejdsklausuler

Arbejdsklausuler skal sikre ordentlige arbejdsvilkår. I dag er det frivilligt for landene at anvende klausulerne – et opdateret udbudsdirektiv bør forpligte landene til at have effektive klausuler i deres udbud

Europæisk ID-kort for arbejdstagere

Et europæisk ID-kort vil gøre det muligt at se, hvem der er på arbejdspladsen, og myndighederne vil kunne føre kontrol med, om de får den rigtige løn, har den rigtige arbejdstid mm.

Så vi når simpelthen ikke at få gang i en dialog med dem og forklare dem, hvordan det er en kæmpe fordel for dem at melde sig ind i en fagforening,” siger Flemming Grønsund, der er næstformand i FH.

Samtidig kender de heller ikke til det danske arbejdsmarked og er derfor ikke klar over, at der er en fagforening, der kan hjælpe dem.

”Derfor er det helt afgørende, at vi hjælper Robert Olejnik og hans kolleger så meget som muligt.

Og der kan et ID-kort virkelig lette processen,” siger Flemming Grønsund.

Herunder kan du høre partiernes spidskandidater svare på Roberts spørgsmål om, hvad de vil gøre ved social dumping. I faktaboks og på temaside kan du læse meget mere om FH’s mærkesager til EP-valget.

EP-valg mærkesager for FH

Wolt-bud leverer varer på scooter på Gammel Køge Landevej

Har vi fri bevægelighed på bekostning af gode arbejdsforhold?

LÆS MERE
Militærkup Myanmar

Betyder den fri bevægelighed, at arbejdsmiljø bliver et kapløb mod bunden?

LÆS MERE
Lagerarbejder i gul vest med drone

Er mere overvågning en uundgåelig del af fremtidens arbejdsmarked?

LÆS MERE
Svetlana har givet mig en kæmpe gave. Hun gjorde kunstig intelligens udramatisk. Hun fik mig til at prøve det

Er fremtidens arbejdsmarked styret af computere og algoritmer?

LÆS MERE