Regeringen har sammen med Danmarksdemokraterne, De Radikale, De Konservative og Nye Borgerlige lavet en skattereform for ca. 10,7 mia. kr., som i det store og hele ligner regeringen eget skatteudspil. Hovedvægten af midlerne bruges på højere beskæftigelsesfradrag, der kommer alle lønmodtagere til gavn.

Derudover er er en pulje, som regeringen kalder ”socialt afbalancerede skattelettelser”. Heri indgår fortsat en lempelse af topskatten samt 55 mio. kr. målrettet unge på 25-29 år, der har en grunduddannelse, men ikke er i job eller uddannelse.

Det er kun en tiendedel af de oprindeligt 500 mio. kr., der var afsat i regeringens pulje til ”socialt afbalancerede skattelettelser” i skatteudspillet, der går til de unge. Det er godt nok ikke meget, og derudover har vi til gode at se, hvordan de penge bliver brugt, når de udmøntes til foråret af aftalens parter

Morten skov

I puljen er der også afsat midler til en forhøjelse af seniorpræmien til personer, der fortsætter med at arbejde efter pensionsalderen samt et særligt årligt beskæftigelsesfradrag på 3.800 kr. for seniorer, der er i arbejde to år før folkepensionen.

”I udgangspunktet mener jeg, at penge til velfærden er bedre givet ud end til skattelettelser.

Men når det nu skal være, så er det godt, at størstedelen af pengene i denne aftale går til at forhøje beskæftigelsesfradraget.

Det ekstra beskæftigelsesfradrag til seniorerne kan være til gavn for almindelige lønmodtagere – men forøgelsen af seniorpræmien vil i højere grad gå til dem med længerevarende uddannelser, som ikke er blevet nedslidte og kan holde til at arbejde efter pensionsalderen.

Løser ikke konkrete udfordringer med manglende arbejdskraft

Den løser heller ikke de konkrete udfordringer, vi har med manglende arbejdskraft i velfærden og til at sikre den grønne omstilling,” siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Morten Skov Christiansen, der er positiv over for midlerne til de unge, men dog siger:

”Det er kun en tiendedel af de oprindeligt 500 mio. kr., der var afsat i regeringens pulje til ”socialt afbalancerede skattelettelser” i skatteudspillet, der går de unge.

Det er godt nok ikke meget, og derudover har vi til gode at se, hvordan de penge bliver brugt, når de udmøntes til foråret af aftalens parter.”

Ulighedsskabende ændringer i arveafgiften

Skatteaftalen består også af en forhøjelse af bundfradraget for arveafgiften. Derudover fjernes en tillægsarveafgift for søskende helt. Disse penge tages fra puljen i skattereformen, der skulle bruges på ”socialt afbalancerede skattelettelser”.

Det er nærmest en joke, at lempelser af arveafgiften ligger i puljen ”socialt afbalancerede skattelettelser"

Morten skov

”Det er nærmest en joke, at lempelser af arveafgiften ligger i puljen ”socialt afbalancerede skattelettelser”.

Tværtimod er det ulighedsskabende, og det er vanskeligt at se, at det skaber et øget arbejdsudbud, som regeringen ellers har som ambition.

Selv om det er en mindre del af reformen, så er det rigtig ærgerligt, at man vælger at prioritere det nu. De penge kunne være brugt meget bedre,” siger Morten Skov Christiansen.