En halv procent af de voldsramte medarbejdere forsøger eller begår selvmord. Det er chokerende tal. Det understreger behovet for en langt stærkere forebyggelsesindsats i de fag, hvor vi ved, at medarbejderne er særligt udsatte for vold.

Det gælder f.eks. i døgn- og hjemmeplejen, daginstitutioner, skoler, hospitaler, politi, beredskab og fængsler og passagertransport.

Det har længe været kendt, at voldelige og negative handlinger kan have alvorlige konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø.

Direkte forbindelse til selvmord

Ny forskning fra NFA viser altså nu, at der eksisterer en direkte forbindelse mellem vold på arbejdspladsen og risikoen for selvmordsforsøg og fuldbyrdet selvmord.

Hvis medarbejdere har oplevet vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder, har de en 34% større risiko for at begå selvmord eller forsøge selvmord sammenlignet med kolleger, der ikke har været udsat for vold.

Vi skal have en langt stærkere forebyggende indsats mod vold på arbejdspladsen!

Flemming H. grønsund, næstformand i fh
Der er brug for

Der er brug for

 • Bedre bemanding, planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, så medarbejdere f.eks. ikke sendes alene ind til udadreagerende borgere
 • Styrket tilsyn og vejledning i særligt udsatte brancher, f.eks. i psykiatrien
 • Løbende afdækning af de væsentligste voldsrisici
 • Analyse og læring af voldsepisoder på arbejdspladserne
 • Instruktion og kompetenceudvikling – f.eks. i konflikthåndtering
 • Førstehjælp, debriefing og krisehjælp efter voldsepisoder

I samme undersøgelse påviser NFA, at der eksisterer en gradvis stigende sammenhæng mellem hyppigheden af vold på arbejdspladsen og risikoen for selvmordsforsøg og selvmord.

Medarbejdere, der angav, at de lejlighedsvis blev udsat for vold, havde en 1,27 gange højere risiko for selvmordsforsøg og selvmord sammenlignet med dem, der ikke blev udsat for vold på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørådet sender forslag til beskæftigelsesministeren

Tilsvarende havde medarbejdere, der ofte blev udsat for vold, en 1,75 gange højere risiko for selvmord og selvmordsforsøg sammenlignet med dem, der ikke blev udsat for vold på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørådet har netop afsendt forslag til beskæftigelsesministeren om styrket indsats ift. voldsulykker.

Forårets arbejdsmiljøaftale indeholder også en styrket forebyggelsesindsats mod vold på botilbud. Det er vigtige skridt i den rigtige retning – men der er behov for at handle nu!

Fakta om vold på jobbet

Fakta om vold på jobbet

Antallet af ansatte i den offentlige sektor, der har oplevet vold og trusler, er steget markant med 11% fra 2021 til 2022, ifølge data fra Danmarks Statistik. Vold og lignende overgreb mod offentlige myndighed udgør en betydelig andel af disse voldshandlinger, med hele 24% af de registrerede tilfælde.

Yderligere bekræfter tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), at ansatte i den offentlige sektor er de mest udsatte for vold og trusler, og at kvinder i højere grad er udsat for disse hændelser sammenlignet med mænd.

En undersøgelse fra NFA “Arbejdsmiljø og helbred i Danmark” dokumenterer at de fem mest udsatte faggrupper er:

 • Specialpædagoger (23,5 pct.)
 • Social- og sundhedsarbejdere (19,3)
 • Pædagoger (18,8 pct.)
 • Portører m.fl. (18,5 pct.)
 • Politi og fængselsbetjente (18,2 pct.)

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø