FH har bedt konsulenthuset HBS Economics om en samlet opgørelse over mellemhandlernes profitter i 2022.

Og tallene kan næsten ikke være i Excel-arket.

Man skal ikke være økonom for at gennemskue, at det her overskud er helt ude af proportioner!

MORtEN SKOV CHRISTIANSEN

For i 2022 tjente de 97 virksomheder, der indtil videre har aflagt regnskab, svimlende 55,6 mia. kr.

Udviklingen i overskuddet blandt elhandelsselskaber i Danmark

Udviklingen i overskuddet blandt elhandelsselskaber i Danmark

FH har bedt HBS Economics om at undersøge overskuddet blandt elhandelsselskaber i Danmark.

Læs rapporten her

Det svarer til en 16-dobling af profitten for perioden 2018-2021, hvor det gennemsnitlige overskud udgjorde godt 3 mia. kr.

”Man skal ikke være økonom for at gennemskue, at det her overskud er helt ude af proportioner. Det er en helt ekstraordinær situation, hvor pengene nærmest er faldet ned fra himlen.

Vel at mærke i en periode, hvor stigende priser over hele linjen har betydet, at mange familier har haft svært ved at få budgettet til at hænge sammen.

Energimellemhandlerne skal selvfølgelig vise solidaritet og bidrage til fællesskabet i en tid, hvor vi står med store akutte udfordringer,” siger FH’s fungerende formand, Morten Skov Christiansen.

I Danmark går mellemhandlerne fri

Han peger på, at der har været stort internationalt fokus på dette, og at EU-kommissionen sidste år rent faktisk pålagde medlemslandene at indføre et solidaritetsbidrag til finansiering af inflationshjælp.

Den danske implementering holder dog mellemhandlerne fri.

”Jeg har svært ved at se, hvilket parti på Christiansborg der ikke kan se rimeligheden i at lade den her sektor bidrage lidt ekstra.

Ved seneste finanslov var der en forhandlingsreserve på bare 200 mio. kr. Altså 275 gange mindre end mellemhandlernes profit. Det er helt skævt!

MORtEN SKOV CHRISTIANSEN

Ved seneste finanslov var der en forhandlingsreserve på bare 200 mio. kr. Altså 275 gange mindre end mellemhandlernes profit. Det er helt skævt,” siger FH-formanden.

26 mio. kr. pr. medarbejder

Analysen viser desuden, at profitten pr. fuldtidsansat i sektoren rundede 26 mio. kr. i 2022. I de foregående år har profitten pr. medarbejder ligget på omkring én million kr.

Det viser, at der ikke bare er tale om en branche i vækst, men derimod at 2022 var et år, hvor pengene rullede voldsomt ind i energimellemhandlernes pengekasser.

”Tallene sætter tingene i perspektiv. Vi har i fagbevægelsen kæmpet for at genoprette reallønnen for det arbejdende folk.

Og når vi har forhandlet inflationshjælp, har råderummet været småt. Så lad os nu se noget ansvar og solidaritet og en regering, der finder en beskatningsmodel, hvor mellemhandlerne kan levere et rimeligt bidrag,” siger Morten Skov Christiansen.

Ulighed
Ulighed
Ulighed
Mens danskerne kæmpede med inflation, skyhøje el-priser og faldende realløn, tjente de 97 virksomheder, der indtil videre har aflagt regnskab, svimlende 55 mia. i 2022. “Jeg har svært ved at se, hvilket parti på Christiansborg der ikke kan se rimeligheden i at lade den her sektor bidrage lidt ekstra”, siger Morten Skov Christiansen