Den 1. maj trådte en række forringelser af dimittenders ret til dagpenge i kraft.

Det betyder, at man nu kun kan få dagpenge et enkelt år efter afsluttet uddannelse, og at satsen er blevet sænket til bare 9.700 kroner for de fleste dimittender.

LÆS FORSLAG: Et mere fair dagpengesystem for dimmitender (PDF)

Men man betaler fortsat det samme som alle andre for sit a-kassemedlemskab.  Det skaber stor bekymring for, hvor mange dimittender der fortsat vil melde sig ind dagpengesystemet.

I FH frygter vi, at forringelserne i dagpengesystemet for dimittenderne vil betyde, at færre melder sig ind.

Nanna højlund, Næstformand i fh

Derfor er en samlet fagbevægelse med både Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Akademikerne samt Danske A-kasser enige om et udspil, der skal sikre, at dagpengesystemet bliver mere fair for dimittenderne.

”Hele dagpengesystemet er sat under pres med dimittendforringelserne, som regeringen har indført fra 1. maj i år. Det skal løses, og derfor kommer vi med en række målrettede forslag, som kan råde bod på nogle af problemerne. Dimittenderne skal stilles bedre vilkår, og robustheden i dagpengesystemet skal genoprettes. Det er det eneste ansvarlige at gøre,” siger Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne.

Et mere fair dagpengesystem for dimmitender

Et samlet forslag fra Fagbevægelsens Hovedorganisation, Akademikerne og Danske A-kasser

Kontingent ned med over 60 procent

Mest markant er forslaget om at sænke kontingentet med 2741 kroner årligt, sådan at dimittender fremover kun skal betale 137 kroner om måneden frem for de nuværende godt 364 kroner.

”Dagpengesystemet giver en økonomisk tryghed, der er en hjørnesten i den danske flexicurity-model. Derfor er det utroligt vigtigt, at så mange så muligt bakker op om systemet.

I FH frygter vi, at forringelserne i dagpengesystemet for dimittenderne vil betyde, at færre melder sig ind. Med den baggrund og af den simple grund, at et forringet produkt også skal betyde en lavere pris, foreslår vi sammen med AC og DAK, at dimittenderne skal betale en lavere pris for deres dagpengeforsikring,” siger Nanna Højlund, næstformand i FH.

Med i pakken er også blandt andet forslag om at droppe karensdage i dimittenders ret til dagpenge, samt at gøre det muligt at få supplerende dagpenge i hele den et-årige dagpengeperiode frem for de nuværende 30 uger.

En indsats rettet mod dimittenderne

Det er vigtigt, at ledige dimittender får samme håndsrækning som andre ledige til at komme tilbage i job. Derfor kommer Akademikerne, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Danske A-kasser også med en række forslag, som skal understøtte dimittenderne i at finde vej ud på arbejdsmarkedet, fx gennem en trainee-indsats og vækstpilotordningen.

2,3 mio. danskere er i dag medlem af en a-kasse. Mange har meldt sig ind som unge – under studiet eller efter endt studie. Det skulle de gerne fortsætte med. For det er vigtigt, at så mange som muligt er med i en a-kasse.

Eva Obdrup, formand for Danske A-kasser.

Men også gennem en styrket beskæftigelsesindsats for de dimittender, som ellers vil kunne stå over for at falde helt ud af dagpengesystemet – og derefter vælge a-kassen helt fra. For hjælp til at komme godt i gang med arbejdslivet, er også en del af en god og tryg dagpengeordning. 

”2,3 mio. danskere er i dag medlem af en a-kasse. Mange har meldt sig ind som unge – under studiet eller efter endt studie. Det skulle de gerne fortsætte med. For det er vigtigt, at så mange som muligt er med i en a-kasse.

Også de unge.

Det er dem, vi giver systemet videre til og dem, der skal bære det i årene fremover. Derfor skal systemet selvfølgelig også give de unge en økonomisk tryghed og give dem hjælp – i stedet for benspænd – i forhold til at komme godt i gang og få fodfæste på arbejdsmarkedet,” udtaler Eva Obdrup, formand for Danske A-kasser.

Den 1. maj 2023 trådte nye regler i kraft for dimittender

Den 1. maj 2023 trådte nye regler i kraft for dimittender

De nye regler betyder, at ledige dimittender uden forsørgerpligt får nedsat deres dagpengesats efter 3 måneders ledighed. I de første 3 måneder vil alle dimittender uden forsørgerpligt få lidt over 14.100 kr. før skat i dagpenge om måneden. Herefter nedsættes satsen til lidt over 12.250 kr. før skat for dimittender, der er fyldt 30 år, og til 9.700 kr. før skat for dem der er under 30 år.

Dimittender med forsørgerpligt får ikke nedsat deres dagpengesats. De nye regler betyder også, at dagpengeperioden for nye dimittender nedsættes fra 2 år til 1 år uanset alder og forsørgerpligt.

Samlet set betyder det en markant svækkelse af trygheden i dagpengesystemet for dimittender. Det risikerer at få store konsekvenser – ikke bare for den enkelte dimittend men for hele dagpengesystemet. Det bør og skal der gøres noget ved.

Akademikerne, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Danske A-kasser kommer derfor med denne pakke med forslag, der kan sikre dimittenderne mere fair forhold i dagpengesystemet og en bedre start på arbejdslivet.

LÆS FORSLAG: Et mere fair dagpengesystem for dimmitender (PDF)