I dag har Reformkommissionen med Nina Smith i spidsen fremlagt sine bud på fremtidens uddannelsessystem for unge.

Fagbevægelsen vil gerne kvittere for det store arbejde, som der er mange spændende facetter i. Det gælder bl.a. den øgede praksisretning i folkeskolen, som der bliver lagt op til.

Det praksis- og anvendelsesorienterede skal fylde mere i undervisningen i skolen, og det er desuden en god idé at få udbredt erhvervspraktik

Nanna Højlund, næstformand i Fh

”Det praksis- og anvendelsesorienterede skal fylde mere i undervisningen i skolen, og det er desuden en god idé at få udbredt erhvervspraktik.

Vi ved, det er med til at åbne elevernes øjne for de mange muligheder på arbejdsmarkedet, som uddannelse kan føre til”, siger Nanna Højlund, der er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Spændende idé med ny praktisk ungdomsuddannelse

Kommissionen lægger desuden op til at indføre en ny 2-årig ungdomsuddannelse, der skal have navnet hpx. Den skal kombinere boglige og praktiske fag og skal fortrinsvis pege imod en erhvervsuddannelse.

”Det hilser vi velkomment. Det er en spændende idé til at udvide rammerne for unge, der afslutter grundskolen, men ikke er helt sikre på, hvad de så skal.

Her kan de fortsætte i et ungdomsmiljø og i et klassefællesskab med andre unge, mens de prøver sig selv af i forhold til forskellige praktiske fagretninger. Det er godt tænkt, at unge, der ikke vælger gymnasiet, også skal have bedre tid til at tænke over, hvilken uddannelsesretning de skal tage.” siger Nanna Højlund.

FH forudser, at der vil være behov for at diskutere finansieringen af hpx.

Vigtigt med servicetjek af FGU

Forslaget om at gennemføre et servicecheck af den forberedende grunduddannelse (FGU) og herunder droppe visitationskravet får stor ros fra Nanna Højlund.

”FGU er et godt tilbud, men der er fortsat problemer mange steder med kommunernes visitation. Elevtallet er for lavt, og uddannelsen har for længe været underfinansieret i forhold til de opgaver og den målgruppe, den har,” siger hun.

Ved at fjerne visitationskravet for unge, der ikke kan honorere adgangskravene til ungdomsuddannelserne, sidestiller man i højere grad FGU med ungdomsuddannelserne ved at gøre det til at valg for de unge frem for et tilbud, man skal visiteres til.

”Det er helt rigtigt set,” understreger Nanna Højlund.

”Det er utrolig vigtigt, at vi får styrket professionsuddannelserne, hvis vi skal have kvalificerede medarbejdere til fremtidens velfærd. Det forudsætter, at uddannelserne er attraktive for de unge, og at der bliver bedre muligheder for at dygtiggøre sig inden for professionerne!

NANNA HØJLUND, NÆSTFORMAND I FH

Øget fokus på efteruddannelse i professionerne

Reformkommissionen sætter også fokus på vigtigheden af attraktive professionsuddannelser og peger bl.a. på, at der skal være bedre vejledning, mere fokus på merit, styrkede overgange til arbejdsmarkedet og gode efteruddannelsesmuligheder.

”Det er utrolig vigtigt, at vi får styrket professionsuddannelserne, hvis vi skal have kvalificerede medarbejdere til fremtidens velfærd.

Det forudsætter, at uddannelserne er attraktive for de unge, og at der bliver bedre muligheder for at dygtiggøre sig inden for professionerne.

Derfor synes jeg også, der er rigtig gode takter i kommissionens anbefalinger på det her punkt,” siger Nanna Højlund.

LÆS OGSÅ: Målsætning om klima hænger uløseligt sammen med målsætning om lærepladser: Ingen grøn omstilling uden flere faglærte!