Tryg Fonden har netop offentliggjort en undersøgelse med overskriften Tryghed i arbejdslivet.

Grundlaget er en omfattende survey med 3.592 lønmodtagere, selvstændige, samt de grupper, der tæller som midlertidigt ude af arbejdsmarkedet.

Tryhed i Arbejdslivet - nu og i fremtiden

Tryhed i Arbejdslivet – nu og i fremtiden

Blandt 3592 respondenter oplever:

  • 23% manglende skolekundskaber
  • 51% manglende faglig opdatering

Download rapport: Tryg Fondens tryghedsmåling 2022

Undersøgelsen viser blandt andet, at knap hver fjerde (23 pct.) oplever at have svært ved at holde sig fagligt opdateret på grund af manglende skolekundskaber – og at hver anden (51 pct.) mangler faglig opdatering.

Download Tryg Fondens Tryhedsmåling (PDF)

FH: Stærkt bekymrende

”Det er stærkt bekymrende.

Hvis vi skal bevare vores konkurrenceevne og produktivitet SKAL vi have medarbejdere med de rigtige kvalifikationer.

Så nytter det ikke noget, at så mange ikke føler sig klædt ordentligt på,” siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

FH understreger derfor, at der er hårdt brug for et løft af både almene kompetencer i bl.a. dansk, matematik og IT samt gode rammevilkår for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU).

Men det er ikke gjort med det.

”Virksomhederne har også et stort ansvar. De skal blive bedre til at planlægge uddannelse, så deres medarbejdere kan få nye kompetencer og holde deres faglighed ved lige.

Det er noget, vi vil tage med til de trepartsforhandlinger, vi regner med skal afholdes til sommer,” siger Nanna Højlund.

Vi skylder de kolleger, der har knoklet og bidraget til fællesskabet længst, at de kan være trygge, også i det sidste kapitel af arbejdslivet

Nanna højlund

Seniorer mindst optimistiske fra arbejdsløshed

Undersøgelsen har også set på utryghed for at miste jobbet. Tallene viser, at især ældre lønmodtagere er bekymrede for, om de kan finde et tilsvarende job, hvis de bliver ramt af arbejdsløshed.

”Det passer jo desværre godt med statistikken, så jeg kan godt forstå, at den gruppe føler sig utryg. Vi ved, at seniorerne har sværere ved at komme tilbage fra arbejdsløshed, og vi er nødt til at gøre mere for at forhindre, at velkvalificerede kolleger ender som langtidsledige, bare fordi de har rundet 60,” siger Nanna Højlund.

Derfor vil FH arbejde for, at der bliver skabt bedre seniorpolitik med gode muligheder for hurtig hjælp og opkvalificering

”Vi skylder de kolleger, der har knoklet og bidraget til fællesskabet længst, at de kan være trygge, også i det sidste kapitel af arbejdslivet,” fastslår Nanna Højlund.

FH kommer i foråret med et seniorpolitisk udspil med konkrete beskæftigelsespolitiske forslag.

Tryghedsfondens tryghedsmåling 2022

3592

Lønmodtagere deltog i undersøgelsen!

23%

….oplever manglende skolekundskaber!

51%

…oplever manglende faglig opdatering!

A-kasseforsøget
A-kasseforsøget
A-kasseforsøget
Mange ledige seniorer oplever at blive valgt fra på grund af alder. Derfor har HK’s a-kasse som led i a-kasseforsøget valgt at gøre en særlig indsats for ledige over 55 år. En af dem er Charlotte Schultz, der i en alder af 64 ikke holder sig tilbage fra at søge nye veje.