I oktober rejste Dansk Metals Stefan Lezuik til Tanzania for at støtte Ulandssekretariatets projekt, som skal være med til at forbedre landets erhvervsuddannelser og give 900 unge tanzanianere et solidt grundforløb.

“Det gælder om at få flere faglærte ud på arbejdsmarkedet med bedre uddannelser. Også for at gøre landet klart til at løfte den grønne omstilling,” siger Stefan Lezuik.

I Tanzania er det kun en meget lille del af arbejdsstyrken, som er faglærte – resten er selvlærte.

Det er vigtigt, at parterne bliver bedre til at omsætte virksomhedernes nuværende og fremtidige behov i uddannelserne!

Stefan Lezuik, Dansk Metal

Korte og fleksible kurser

Samarbejdet med bl.a. Tanzanias fagbevægelse handler om at forbedre unges adgang til ordentlige job.

Det gøres blandt andet ved at forbedre kvaliteten af de erhvervsfaglige uddannelser, gøre dem mere attraktive for ungdommen – og matche dem bedre med virksomhedernes behov.

Det skal ske ved at tilbyde kortere og mere fleksible kurser, bedre praktisk læringsmiljø, kvalificerede faglærere, flere praktik- og lærlingeforløb hos virksomheder samt bedre udstyr og faciliteter.

Projektet sker i samarbejde mellem Ulandssekretariatet, Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Uddannelsesforbundet, Dansk Industri og Jydsk Håndværkerskole i Hadsten.

Stefan Lezuik sidder i Dansk Metals uddannelsesafdeling, og hans egen jobfunktion er en af de ting, der kan inspirere i Tanzania.

Han forklarede ledere fra tanzanianske erhvervsskolers, fagforbund, og arbejdsgivere, hvordan arbejdsmarkedets parter i Danmark sammen udvikler erhvervsuddannelserne, så de løbende bliver tilpasset behovene på arbejdsmarkedet.

Partssamarbejde

Noget af det, der især mangler i Tanzania, er at parterne simpelthen snakker sammen – akkurat som Stefan Lezuik er med til i Danmark.

“Det er vigtigt, at parterne bliver bedre til at omsætte virksomhedernes nuværende og fremtidige behov i uddannelserne. Det gælder både de almene og tekniske færdigheder. Det giver eleverne større mobilitet på arbejdsmarkedet, som igen forbedrer deres jobsikkerhed og mulighed for at forhandle løn.”

Stefan Luzuik med de tanzanianske fagforeningskolleger (Foto: Kent Jensen)

Stefan Lezuik mener, at de faglige udvalg, der lægger rammerne for erhvervsuddannelserne, bør spille en mere aktiv rolle i Tanzania.

Som det ser ud nu, er det i høj grad Uddannelsesministeriet i Tanzania, som laver læseplaner og uddannelsesmål.

Stefan Lezuik fortalte arbejdsmarkedets parter, at det er et ansvar, de må tage på sig. Både på nationalt niveau, men også på skoleniveau, hvor Stefan anbefalede parterne, at de samme skal udvikle og forbedre erhvervsuddannelserne.

Hery Mkunda er generalsekretær for Tanzanias hovedorganisation, TUCTA, og han lyttede opmærksomt på Stefans anbefalinger:

“Arbejdsmarkedets parter har ikke været gode nok til at kræve en plads ved de borde, hvor erhvervsuddannelserne skrues sammen. Det skal vi lave om på.

Med det her projekt har vi allerede forbedret dialogen med arbejdsgiverne og med skolerne rigtig meget – og det er udgangspunktet for at sikre os, at vi også for formel indflydelse,” siger Hery Mkunda

Historien er bragt på ulandssekreratiatet.dk