GLOBUS-puljen, som Ulandssekretariatet forvalter i samarbejde med Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde, har i efteråret 2022 haft sin første ansøgningsrunde. 29 ansøgninger fra uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre aktører blev det til, 14 af dem fik støtte til deres projekt.

Blandt de støttede projekter er der flere erhvervsskoler og professionshøjskoler, som har fået midler til at sende elever på faglige ophold i udviklingslande. For nogle er projekter i udviklingslande helt nyt terræn, andre har prøvet det før og har fået midler til at videreudvikle eksisterende partnerskaber.

SOSU’er til Lesotho

SOSU-Syd i Aabenraa er en af skoler, der har fået en bevilling. De skal sammen med organisationen Denmark Lesotho Network sende SOSU-elever til Lesotho for at arbejde på hospital. Tre elever rejser afsted i foråret 2023 og tre yderligere året efter.

Jeg tror også, at de i nogle tilfælde vil opleve, at de lokale er foran med innovative løsninger. Så vi kommer også til at lære noget af dem

Vinnie lerche, chef for efteruddannelse Sosu-syd

”Vi håber, at det kan blive en øjenåbner for vores elever at komme ud til et land, hvor meget vil være anderledes, end de er vant til – og hvor man arbejder under helt andre vilkår. Jeg tror også, at de i nogle tilfælde vil opleve, at de lokale er foran med innovative løsninger. Så vi kommer også til at lære noget af dem,” siger efteruddannelseschef på SOSU-Syd Vinnie Lerche.

Sammen med en underviser fra skolen rejser hun selv til Lesotho i januar for at planlægge detaljerne og besigtige de lokale forhold, inden de danske elever skal afsted. Den rejse er også støttet af GLOBUS, hvor det er muligt at søge midler til at rejse ud og lave aftaler med nye, lokale partnere.

Fakta

Fakta

GLOBUS-puljen støtter projekter, der kan engagere danskere under uddannelse i FN’s Verdensmål og det danske udviklingssamarbejde. Puljen er finansieret af Danida. GLOBUS har ansøgningsfrist to gange årligt. Næste gang er 1. marts 2023.

Læs mere på www.globuspuljen.dk

En god mulighed for at komme i gang

Erhvervsskolen Mercantec i Viborg har også kastet sig ud i at sende elever til udviklingslande. Til sommer sender de to smede-lærlinge i praktik i Tanzania, hvor Ulandssekretariatet har hjulpet med at finde lokale praktikvirksomheder.

Dansk Metal er desuden involveret som dansk partner i projektet.

”Vi er virkelig spændte på at komme i gang med det her. Vi har ikke tidligere haft elever i udviklingslande, men som verdensmålsskole er det noget, vi rigtig gerne vil kunne tilbyde.

GLOBUS-puljen er en god mulighed for at komme i gang med det,” siger international koordinator Karsten Therkildsen, som også selv rejser til Tanzania og tjekker op på forholdene, inden de danske lærlinge lander.

Elektrikere skal installere solceller

I Hadsten er Den Jydske Haandværkerskole blevet partnere på et projekt, der handler om at installere solceller i Tanzania.

Fem danske elektrikerlærlinge skal sammen med lokale elektrikerelever installere solcelleanlæg på en lokal skole. Projektet er – ligesom SOSU-Syds – blevet til i samarbejde med en lille dansk organisation, her TES Skolen i Afrika, som har erfaring med udviklingsprojekter i Afrika.

Som uddannelsesinstitution er det nemlig muligt enten at søge puljen alene eller i samarbejde med fx organisationer eller virksomheder, som har erfaringer og kompetencer, der er relevante for projektet.

Gør det muligt for flere at rejse ud

På Professionshøjskolen UC Syddanmark har man fået en bevilling, der betyder, at man nu kan tilbyde praktikophold i Tanzania på linje med ophold andre steder i verden. Her vil man nemlig gerne gøre det lige så tilgængeligt for de studerende at tage til Tanzania som til Tyskland.

Til foråret sender skolen således fire lærerstuderende til Tanzania. De skal undervise på en lokal skole sideløbende med at de selv deltager i – og er med til at videreudvikle – et undervisningsforløb om verdensmål i undervisningen på det lokale lærerseminarium.

Fra folkemøder til DM i Skills

Som engagementspulje støtter GLOBUS både rejseaktiviteter og aktiviteter i Danmark, der kan skabe engagement hos en bredere målgruppe.

På Folkemødet på Bornholm vil man på Verdensmålenes Plads derfor kunne møde elever fra Hotel og Restaurantskolen side om side med kokkelever fra Kenya. Sammen skal de servere deres fælles bud på fremtidens bæredygtige retter.

Og på DM i Skills vil man kunne møde danske lærlinge fortælle om mulighederne for at komme ud i verden med en erhvervsuddannelse.

Erhvervsskolen HEG i Aars, som tidligere i et samarbejde med Ulandssekretariatet har sendt landbrugsmaskinmekaniker-lærlinge til Tanzania, har nemlig også søgt og fået en bevilling fra GLOBUS. De næste to år kan de derfor sende endnu flere lærlinge til Tanzania og – ikke mindst – fortælle om det på DM i Skills, hvor de har fået støtte fra GLOBUS til en stand, der handler om netop at rejse ud i verden med sin erhvervsuddannelse.

Historien er bragt på u-landssekretariatet.dk