Med direktivet sættes der en bund under selskabsskatten, således at overskuddet i selskaber med en samlet årlig omsætning på mindst 750 mio. euro, nu vil blive beskattet med mindst 15 %.

Direktivet sker som led i den globale aftale, som man i OECD-regi indgik i oktober 2021.

”Det er godt nyt, at der er opnået enighed i Rådet om en minimumskat på 15%. Det mener vi på trods af, at vi selv har opfordret til, at niveauet skulle være højere på 20-25%.

Et skridt i den rigtige retning

Men på globalt plan og i EU-regi har man i en årrække kigget på, hvordan man kunne sikre, at de multinationale virksomheder betaler en fair skat, så det nationale skattegrundlag ikke bliver udhulet.

Og her er aftalen absolut et skridt i den rigtige retning” – Morten Skov Christiansen, næstformand i FH.

Nu er det op til medlemsstaterne selv at implementere direktivet, og dette skal gøres inden udgangen af 2023.