”I FH har vi længe presset på for, at der skabes tryghed om danske lønmodtageres arbejdsmiljø, og vi er glade for, at regeringen har lanceret et ambitiøst udspil til en ny arbejdsmiljøaftale, hvor der lægges op til en stabil og bæredygtig bevilling til Arbejdstilsynets tilsynsindsats.

Derfor ærgrer det os meget, at nogle politiske partier tilsyneladende er gået i baglås her op til valget”, siger  Morten Skov Christiansen.

Alle lønmodtagere skal sikres et sikkert og sundt arbejdsmiljø, når de i fremtiden går på arbejde

MORTEN SKOV

Behov for ro om arbejdsmiljøet

Knap 450.000 psykisk overbelastede, 300.000 fysisk overbelastede, 48.000 arbejdsulykker og 35 arbejdsrelaterede dødsulykker alene i år understreger det akutte behov for en flerårig aftale, der skaber ro om de fremtidige rammer for arbejdsmiljøindsatsen i Danmark.

”I Fagbevægelsen hæfter vi os trods alt ved, at et flertal af partier er enige om at videreføre eksisterende bevillinger til Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen, NFA og Erhvervsstyrelsen i 2023, hvis ikke de når til enighed om en ny politisk aftale inden årets udløb.

Det er afgørende, at der på den korte bane skabes ro om økonomien, så Arbejdstilsynet kan fortsætte sin vigtige tilsynsindsats. Desuden er vi glade for, at der afsættes 2 mio. kr. i perioden 2023-2026 til indførelsen af en ny autorisationsordning for asbestarbejde, ligesom NFA’s forskning i kemi fortsætter”, siger Morten Skov.

”Vi mener dog fortsat, at der er behov for, at partierne på Christiansborg tager ansvar for den alvorlige situation og indgår en ny flerårig arbejdsmiljøaftale snarest muligt.

Hvis ikke det lader sig gøre inden et folketingsvalg, ser vi det som en bunden opgave for en ny regering at genoptage forhandlingerne om en ny aftale, alle lønmodtagere sikres et sikkert og sundt arbejdsmiljø, når de i fremtiden går på arbejde”, slutter Morten Skov Christiansen.