I løbet af efteråret vil Kommissionen fremlægge en meddelelse om den sociale dialog på europæisk niveau og en rådhenstilling om den nationale sociale dialog.

Dialogen mellem arbejdsmarkedets parter har ikke alene indflydelse på indretningen af arbejdsmarkedet, men kan styrke beskæftigelsen og sikre ordentlige vilkår. Og en styrkelse af den sociale dialog er nødvendig.

Det gælder bl.a. i forbindelse med den grønne omstilling, hvor det især er arbejdsmarkedet, dets udfordringer og muligheder, der er på spil i omstillingen.

Derfor er vi i FH glade for, at Kommissionen retter fokus på at styrke den sociale dialog bredt over unionen.

Brug af tvangsarbejde er nu på dagsordenen i EU

Den 13. september vil Kommissionen fremlægge et direktivforslag om forbud mod salg af produkter i Europa produceret ved tvangsarbejde i tredje verdenslande.

I FH bakker vi op om forslaget.

Endelig præsenterer Kommissionen sidst på efteråret nogle retningslinjer for, hvordan solo-selvstændige kan indgå i kollektive overenskomster uden at komme i karambolage med de nationale konkurrencemyndigheder.