Torsdag morgen var der lagt op til den helt store debat, da FH havde inviteret til morgenbriefing om det noget omdiskuterede direktiv om mindsteløn.

Til stede var foruden arbejdsmarkedets parter også beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og Jens Kristiansen, professor i arbejdsret, dr.jur.

Sammen skulle de alle give deres besyv på, hvilke konsekvenser direktivet kan have for den danske model på sigt, samt hvilke handlemuligheder der er tilbage i værktøjskassen.

Selve direktivet mangler nu kun en formel godkendelse for at være endeligt vedtaget.

Lizette Risgaard understregede, at FH fra starten har været klart imod direktivet, da det kommer alt for tæt på den danske arbejdsmarkedsmodel – og vi mener, at EU med direktivet går ud over sine beføjelser

Det er derfor mere end blot sandsynligt, at vi snart står overfor et direktiv, der kan have konsekvenser for den danske aftalemodel.

Lizette Risgaard understregede, at FH fra starten har været klart imod direktivet, da det kommer alt for tæt på den danske arbejdsmarkedsmodel – og vi mener, at EU med direktivet går ud over sine beføjelser

Samtidig udtrykte hun sin bekymring for, hvad Kommissionen kan finde på næste gang, hvis de slipper afsted med det her.

Selvom beskæftigelsesministeren på flere punkter var enig i FH’s bekymringer, var han endnu ikke klar til at udtale sig om, hvorvidt regeringen vil forsøge sig med et såkaldt annullationssøgsmål for at prøve direktivets hjemmelsgrundlag.

Jens Kristiansen forklarede, at et sådan søgsmål er en reel mulighed og har været benyttet tidligere.

Fra dansk side er det regeringen, der kan anlægge et annullationssøgsmål. Det videre forløb i sagen er dermed endnu uvist, da det kommer helt an på, om regeringen har tænkt sig at benytte sig af denne mulighed.