Antallet af sæsonkorrigerede bruttoledige steg fra juni 2022 til juli 2022 med 2.800  fuldtidspersoner til et niveau på 77.800 fuldtidspersoner.

Det efterlader  ledighedsprocenten på 2,7, hvilket er 0,1 pct.-point over niveauet i juni. Stigningen i  juli kommer efter stigninger i maj og juni på samlet ca. 3.200 fuldtidspersoner.  

Dowload hele notatet med tal og dokumentation

HENT NOTAT “Ledigheden steg i juli for 3. måned i træk” (PDF)

Stigningen i ledigheden de seneste måneder skal bl.a. ses i lyset af nytilkomne  ukrainske flygtninge, der vurderes jobparate og via særloven modtager kontanthjælp  i form af selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse.

Det afspejler sig bl.a. i  antallet af bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, som steg med samlet 4.100  fuldtidspersoner i perioden april til juni, og som er steget med yderligere 900 i juli.  Stigningen er dermed mere afdæmpet i juli. 

Hovedparten af stigningen i ledigheden i juli ses således blandt dagpengemodtagere,  hvor antallet af ledige steg med 1.900 fuldtidspersoner.

Ledigheden blandt medlemmerne i FH’s a-kasser (forsikringsaktive) er steget med  1.600 fuldtidspersoner i juli  

Læs mere om ledighed på fho.dk