De kraftigste prisstigninger i 40 år presser danskerne. Derfor er det helt rigtig set, når regeringen afsætter en reserve på 2 mia. kr. i 2023 til at håndtere de udfordringer, borgerne står overfor.

Noget af det, der står allerøverst på FH’s ønskeliste, er en forbedring af befordringsfradraget.

Lønmodtagere i Danmark skal ikke frygte at gå fra hus og hjem, fordi udgifterne til pendling bliver uoverkommelige

Lizette Risgaard

”Lønmodtagere i Danmark skal ikke frygte at gå fra hus og hjem, fordi udgifterne til pendling bliver uoverkommelige. Man skal ikke straffes for at finde et job langt fra ens bopæl. Derfor vil jeg opfordre regeringen til, som noget af det første at se på muligheden for at forbedre befordringsfradraget”, siger Lizette Risgaard.

Vigtige investeringer i uddannelse, men der mangler ambitioner

Med finanslovsforslaget er der lagt op til en styrkelse af økonomien for FGU, som er uddannelse målrettet unge under 25 år, der af faglige, personlige eller sociale årsager ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

”Det er vigtigt, at vi investerer i unge, der af den ene eller den anden grund er udfordret. FGU har hele tiden været underfinansieret, og derfor er et løft af økonomien på FGU-området helt afgørende”, siger Lizette Risgaard.

Derudover er der lagt op til en videreførelse af uddannelsesløftet, hvor ledige kan uddanne sig på 110 pct. dagpenge. Det glæder FH’s formand, der dog savner større ambitioner.

Vi skal lykkes med den grønne omstilling og det kræver massive investeringer i flere faglærte

LIZETTE RISGAARD

”Vi skal lykkes med den grønne omstilling og det kræver massive investeringer i flere faglærte. Derfor er det også positivt, at uddannelsesløftet med 110 pct. dagpenge videreføres. Jeg savner dog flere konkrete initiativer til at sikre, at der uddannes langt flere til fremtidens arbejdsmarked”.

Løft af velfærden

Velfærd er en hovedprioritet for danskerne. En survey gennemført for FH viser, at fire ud af fem mener, at ældre og sundhed bør prioriteres. Derfor glæder det også FH’s formand, at regeringen peger på ældre- og sundhedsområdet, når forhandlingsreserven på ca. 3,6 mia. kr. frem til 2026 skal forhandles.

”Allerede næste år bliver der markant flere børn og ældre, og derfor skal der flere ressourcer til – nu og her. Det håber jeg sådan set, at hele Folketinget kan bakke op om ”, siger Lizette Risgaard.