Priserne på alt fra energi til fødevarer stiger. Danmark oplever den højeste inflation siden 1984 – det rammer især lønmodtagerne med lave og mellem indkomster hårdt.

Derfor foreslår Fagbevægelsens Hovedorganisation(FH), som repræsenterer 1,3 millioner lønmodtagere, at befordringsfradraget midlertidigt bliver hævet.

Læs FH-forslag: Kompensationspakke til lønmodtagere med høje transportudgifter til/fra arbejde

”Vi er nødt til at hjælpe de helt almindelige lønmodtagere, der lige nu bliver ramt hårdt af de kraftigste prisstigninger i 40 år. Det gælder især dem, der har langt på arbejde og derfor lider under forhøjede transportudgifter,” siger Lizette Risgaard, formand for FH.

I en tid, hvor vi mangler arbejdskraft, er vi nødt til at motivere folk til også at søge jobs et stykke væk fra bopælen. Og det gør vi altså ikke, hvis transportudgifter bliver en stor bekymring for husstandene

LIZETTE RISGAARD

Forslaget vil hæve fradraget midlertidigt og er fuldt finansieret ved, at man undlader at sætte topskattegrænsen op til næste år. På den måde vil det ikke bidrage til yderligere inflation, men vil flytte midler til de danskere, der lider mest under de stigende priser.

En ny meningsmåling, Epinion har lavet for FH, viser et stort ønske i befolkningen om et højere fradrag. 61 procent mener, at politikerne bør sørge for, at personer med stigende udgifter til transport bliver hjulpet. Og mere end en fjerdedel oplever et pres på privatøkonomien som følge af de stigende transportudgifter.

Kompensationspakke til lønmodtagere med høje transportudgifter til/fra arbejde

FH ønsker at kompensere de lønmodtagerfamilier, der stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet på trods af udgifter og tidsforbrug ved transport.

”I en tid, hvor vi mangler arbejdskraft, er vi nødt til at motivere folk til også at søge jobs et stykke væk fra bopælen. Og det gør vi altså ikke, hvis transportudgifter bliver en stor bekymring for husstandene,” siger Lizette Risgaard.

Hæv satserne for fradrag

Lige nu er det sådan, at man kan få to kroner og 16 øre i fradrag for hver kilometer, man kører til og fra arbejde. Det tal inkluderer forhøjelsen på 18 øre, som Skatterådet gennemførte tidligere i år. Forhøjelsen svarer til ca. 30 kr. om måneden for en person med 30 km. til arbejde.

FH ønsker at kompensere lønmodtagerne, så det kan mærkes, og foreslår derfor at hjælpe de personer med lav eller normal indkomst, som har særlig langt til og fra arbejde.

Det bør gøres ved at lade flere få adgang til det ekstra fradrag og forhøje satserne for beboere i udkantskommunerne.

Vores forslag er ansvarligt og retfærdigt.

LiZETTE RISGAARD

”Vores forslag er ansvarligt og retfærdigt. Ansvarligt, fordi det ikke hælder mere benzin på inflationsbålet. Og retfærdigt, fordi vi holder hånden under helt almindelige lønmodtagere, som har svært ved at få enderne til at nå sammen”, siger Lizette Risgaard.

En gennemsnitlig modtager af befordringsfradrag kører 30 kilometer til og fra arbejde. Bliver brændstof to kroner dyrere, vil vedkommende have en merudgift på 150 kroner om måneden, hvis vedkommendes køretøj kører 15 kilometer på literen. FH’s forslag vil sende de 100 af dem tilbage i form af ekstra fradrag.

Har man eksempelvis 48 kilometer hver vej, vil man få ekstra fradrag, der svarer til, at man får 140 af de 230 kroner, man vil have betalt ekstra, godtgjort.

Vil også afhjælpe offentlig transport

Forslaget fra FH har fokus på at være forsvarligt fra et klimamæssigt perspektiv. Derfor vil vi også gøre det mere attraktivt at benytte offentlig transport.

Vi foreslår konkret en forsøgsordning, hvor personer der allerede får befordringsfradrag, kan få erhvervspendlerkort. I dag er det nemlig sådan, at man ikke kan få begge dele. 

De nuværende regler betyder i praksis, at erhvervspendlerkortet kun er attraktivt for personer med høj indkomst, som har relativt kort afstand til og fra arbejde. Det kan vi ændre på ved at lave den her forsøgsordning,

LIZETTE RISGAARD

Erhvervspendlerkort er en billig måde at rejse med det offentlige på, som endda betales over bruttolønnen. Dermed bliver udgiften endnu lavere for lønmodtageren. Men fordi, man i dag ikke kan få befordringsfradrag, hvis man har pendlerkortet, fravælger mange det. Selvom de kunne benytte det i stedet for bilen af og til – til gavn for klimaet.

”De nuværende regler betyder i praksis, at erhvervspendlerkortet kun er attraktivt for personer med høj indkomst, som har relativt kort afstand til og fra arbejde. Det kan vi ændre på ved at lave den her forsøgsordning, så beboere i yderkommuner med langt til arbejde kan prøve det af uden at miste deres mulighed for befordringsfradrag,” siger Lizette Risgaard.

Konkret foreslår FH:

  • En midlertidig forhøjelse af befordringsfradraget i 2022/2023 målrettet personer med normale indkomster, der har langt til/fra arbejde. Det kan fx være via en forhøjelse af indkomstgrænsen for det ekstra befordringsfradrag og en forhøjelse af det maksimale ekstra fradrag. Derudover skal personer i yderkommuner kunne få en højere kilometersats i fradragsberegningen. 
  • En forsøgsordning med mulighed for erhvervspendlerkort for personer, der allerede har befordringsfradrag. Forsøgsordningen skal gøre erhvervspendlerkortet attraktivt for en bredere målgruppe, som helt eller delvist kan supplere transporten til/fra arbejde med kollektive transportløsninger, uden at befordringsfradraget bortfalder. 

Læs hele FH-forslaget: Kompensationspakke til lønmodtagere med høje transportudgifter