Tirsdag eftermiddag havde Kommissionen inviteret arbejdsmarkedets parter på europæisk niveau til høring vedrørende den kommende rådshenstilling om social dialog, der skal styrke den sociale dialogs rolle på nationalt niveau.

Konkret kan styrkelsen ske ved bl.a. at booste kollektive forhandlinger ved at sikre en større anerkendelse af arbejdsmarkedets parters rolle heri. Derudover tilskyndes medlemsstaterne at sikre, at en passende ramme for social dialog er på plads. Denne skal også inkludere nye former for arbejde eller atypisk beskæftigelse og lette social dialog, herunder kollektive forhandlinger for alle kategorier af arbejdstagere.

Den sociale dialog skal styrkes

I FH er vi glade for, at Kommissionen har fokus på at fremme social dialog. Den sociale dialog står stærk i Danmark, men i en række andre EU-lande står arbejdsmarkedets parter ikke lige så stærkt. Det er vigtigt, at den sociale dialog styrkes bredt i unionen, men det må samtidig ikke gå ud over allerede velfungerende systemer – som det danske.

Det forventes, at Kommissionen vil præsentere rådshenstillingen i løbet af det kommende efterår.

Læsetips

Europa-Parlamentet har præsenteret en rapport om den demografiske udfordring i EU. Rapporten viser bl.a., at udfordringen er blevet større under corona.

ETUI har udarbejdet en rapport, der undersøger, om EU’s vej til retfærdigt arbejde lever op til de ambitiøse klimamålsætninger.

Eurofound har lavet en rapport, der belyser etikken på den digitale arbejdsplads. Moderne teknologier påvirker arbejdsforholdene, og det skaber en ny udfordring på arbejdspladserne.

Det sker

6. – 9. juni – Plenar

Europa-Parlamentet holder plenarforsamling i Strasbourg, hvor bl.a. fattigdom blandt kvinder i Europa, en social klimafond, EU’s udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik efter Ruslands invasion af Ukraine og fit for 55 er på dagsordenen. Læs mere om dagsordenen her.

7. juni – ETUI

ETUI holder et online dialogmøde om social dialog og herunder styringen af kunstig intelligens. Tilmeld dig dialogmødet her.

8. juni – ØSU

ØSU holder en offentlig høring om at promovere arbejdsmobilitet for at støtte den økonomiske genopretning. Læs mere om høringen her.