Partnerskabsaftalen indgået mellem Kommissionen og Danmark indeholder mange forskellige aspekter, men der er lagt vægt på at fremme den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed med fokus på den grønne og digitale omstilling.

247 millioner euro til den grønne omstilling

I partnerskabsaftalen er der afsat 247 millioner euro til at fremskynde den grønne omstilling og støtte små og mellemstore virksomheder. Samtidig vil Danmark fremskynde et inkluderende arbejdsmarked og en veluddannet arbejdsstyrke med 120 millioner euro fra den Europæiske Socialfond Plus. Det sker bl.a. ved at investere i at forbedre færdigheder ved at flere tager og afslutter en erhvervsuddannelse.

Læsetips

Europa-Parlamentet har præsenteret en rapport om den demografiske udfordring i EU. Rapporten viser bl.a., at udfordringen er blevet større under corona.

ETUI har udarbejdet en rapport, der undersøger, om EU’s vej til retfærdigt arbejde lever op til de ambitiøse klimamålsætninger.

Eurofound har lavet en rapport, der belyser etikken på den digitale arbejdsplads. Moderne teknologier påvirker arbejdsforholdene, og det skaber en ny udfordring på arbejdspladserne.

Det sker

6. – 9. juni – Plenar

Europa-Parlamentet holder plenarforsamling i Strasbourg, hvor bl.a. fattigdom blandt kvinder i Europa, en social klimafond, EU’s udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik efter Ruslands invasion af Ukraine og fit for 55 er på dagsordenen. Læs mere om dagsordenen her.

7. juni – ETUI

ETUI holder et online dialogmøde om social dialog og herunder styringen af kunstig intelligens. Tilmeld dig dialogmødet her.

8. juni – ØSU

ØSU holder en offentlig høring om at promovere arbejdsmobilitet for at støtte den økonomiske genopretning. Læs mere om høringen her.