Er det aldersdiskrimination, når en fagforeningspolitiker ifølge vedtægterne ikke må genopstille på grund af sin alder? Ja, lyder det klare svar fra EU-Domstolen i dag. Et svar, der har længe har været ventet med spænding i fagbevægelsen.

Den konkrete sag handler om, hvorvidt en tidligere formand for HK/privat er omfattet af beskæftigelsesdirektivet – herunder et forbud mod aldersdiskrimination, dvs. om der må være en aldersgrænse for, hvornår politikere i fagbevægelsen skal gå af.

I dag har de fleste fagforeninger en aldersgrænse for at undgå, at formænd bliver siddende alt for længe på posten og aldersmæssigt kommer ud af trit med medlemmerne. 

Principielt meget vigtig sag

Sagen skal nu behandles i den danske landsret. Hvis den danske landsret følger EU-dommen, så kommer de enkelte forbund til at se nærmere på deres egne regler. Det påpeger advokat Rune Asmussen, der har ført sagen for FH ved EU-domstolen.

Afgørelsen er principielt meget vigtig, og vil få praktisk betydning for mange fagforeninger

Rune Asmussen, Advokat i FH

Han konstaterer, at dommen som ventet bakker op om det, som Generaladvokaten ved EU-Domstolen tidligere har sagt: at det ER aldersdiskrimination at have aldersgrænser for politisk valgte i faglige organisationer.

”Afgørelsen er principielt meget vigtig, og vil få praktisk betydning for mange fagforeninger. Det vil være hensigtsmæssigt at forbund og foreninger, der har den slags vedtægter, genlæser dem og holder dem op mod EU-dommen. Fra vores research på sagen ved vi, at det ikke kun gælder faglige organisationer i Danmark men i flere EU-medlemsstater”, siger Rune Asmussen.

”Det gælder også Fagbevægelsens Hovedorganisation. Vi læser dommen og holder op imod vores vedtægter”, siger han.

Konsekvenser i Danmark

Sagen får først direkte konsekvenser i Danmark, hvis den danske Landsret følger dommen.

Det vides ikke, hvornår Landsretten træffer afgørelse i sagen, men det forventes, at parterne får mulighed for at fremkomme med indlæg i sagen for landsretten i lyset af EU-domstolens afgørelse inden landsretten træffer afgørelse i sagen.

Selv om EU-dommen risikerer at give nogle udfordringer med fx nye vedtægter internt i fagbevægelsen, så er det for FH og medlemsorganisationerne overordnet set positivt, hvis personkredsen der er beskyttet mod forskelsbehandling i EU’s beskæftigelsesdirektiv, udvides i Danmark.   

FAKTA/ SAGEN

Sagen begyndte for 11 år siden, hvor den daværende formand for HK/Privat ifg. vedtægterne i HK ikke kunne genopstille til posten på grund af alder og derfor gik af.

Formanden hev derefter HK/Privat i Ligebehandlingsnævnet med en anklage om, at der var tale om aldersdiskrimination – og fik medhold. Siden har sagen flyttet sig over Landsretten og senest til EU-domstolen.