DA har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal 2022. I 1. kvartal 2022 steg lønnen på DA-området med 3,8 pct. Det er 0,6 pct.-point over udviklingen i de tre sidste kvartaler af 2021.

Inflationen var 4,8 pct. i 1. kvartal 2022, og fortsatte dermed med at tage til. Reallønnen på DA-området faldt dermed med 1 pct. i 1. kvartal 2022. Det er første reallønsfald for lønmodtagere på DA-området siden 2012.

Inden for serviceprægede erhverv var lønstigningstakten 3,7 pct. i 1. kvartal 2022, hvilket er 0,6 pct.-point over udviklingen i de tre foregående kvartaler. Inden for fremstilling var lønstigningstakten 3,8 pct. i 1. kvartal 2022, hvilket er 0,8 pct.-point over udviklingen i 2. halvår 2021. Lønudviklingen i bygge- og anlægsbranchen var 4,4 pct. i 1. kvartal 2022, hvilket svarer til lønudviklingen i 4. kvartal 2021.