Kære alle sammen,

Jeg vil gerne takke for det år, der er gået, og se frem imod det nye år.

I det forgangne år har vi bl.a. set tilbage på vigtige kampe og store sejre til fejringen af arbejderbevægelsens 150 års fødselsdag. Men først og fremmest har året vist os alt det, som vi endnu har at kæmpe for.

Vi har hørt foruroligende historier om arbejdsgivere, som udnytter sårbare mennesker, tilbyder usle arbejdsforhold og nægter at påtage sig deres arbejdsgiveransvar. Heldigvis har både regeringen og EU-Kommissionen fået øjnene op for, at vi skal have gjort op med falske selvstændige – og det er ikke et øjeblik for tidligt! 

Vi har været med til at styre Danmark sikkert gennem pandemien med et utal af trepartsaftaler og investeringer for at holde hånden under arbejdsmarkedet. Derfor står vi nu i et økonomisk stærkt opsving.

Nogle arbejdsgiverne bruger desværre denne situation til at fremsætte deres gamle traver om, at vi bare skal åbne grænserne på vid gab for arbejdskraft fra landene udenfor EU. Men der må vi altså sige klart og tydeligt NEJ TAK!

Vi skal først have skaffet en lære-/elevplads til alle unge, som står og mangler sådan en!

Og job til vores ledige seniorer, som er blevet lagt nederst i bunken af ansøgere – eller helt sorteret fra.

Og endelig skaffe plads til de 100.000 unge, som står uden job eller uddannelse.

Selvfølgelig skal vi det!

Vi vil nemlig insistere på et trygt og solidarisk dansk arbejdsmarked – og det kræver også et stop for den årelange udhuling af dagpengene. Derfor har vi fremsat vores forslag om at styrke dagpengene. Nu er det op til Folketinget at lande en god aftale, hvis de vil vise os, at de mener det, når de roser den danske flexicurity-model.

Den danske model kom også i aktion til de offentlige overenskomstforhandlinger, hvor sygeplejerskerne stemte nej til deres forslag til ny overenskomst og til mæglingsforslaget, og så gik de i strejke. Sådan er medlemsdemokratiet i den danske fagbevægelse.

Det blev et langt og sejt forløb, som endte med et regeringsindgreb. Og regeringsindgrebet betød, at FH’s forslag om at nedsætte lønstrukturkomitéen blev til lov. Komitéen er nu i gang med sit arbejde med at undersøge og afdække lønstrukturerne i hele den offentlige sektor. Vi skal sikre os, at vi har et fælles faktuelt grundlag at stå på forud for de næste offentlige overenskomstforhandlinger.

Lige nu er der mange offentligt ansatte, som vælger deltid, fordi tempoet er så højt, at de ikke kan holde til fuld tid. Og det bliver ikke bedre af skære ned i blinde.

Husk hvordan det gik med SKAT, hvor blinde nedskæringer endte i en sammensmeltning, som har kostet vores fællesskab mia. af kroner!

Vi skal også finde løsninger på hvordan vi i fremtiden kan skaffe den nødvendige arbejdskraft til at sikre god velfærd i Danmark.

Vi skal have sat gang i en positiv spiral med mindre bureaukrati, tid til kerneopgaven, ordentlige arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø. På den måde kan vi forhåbentlig få færre sygedage, flere på fuld tid og flere unge, som vil starte på en af uddannelserne på velfærdsområderne.

Det kræver ledelse og tillid til de dygtige medarbejdere – og tillid til, at de har kompetencerne til at løse kerneopgaverne, hvis vi giver dem ansvaret tilbage.

Og det kræver igen, at pengene til den offentlige sektor følger med antallet af borgere, som har brug for velfærd. Derfor skal 2022 være året, hvor Folketinget endelig vedtager en Velfærdslov!

Det er ikke nok at tale om det. Nu skal vi altså i gang!

Alle, der kender mig, ved, at jeg elsker at møde folk i virkeligheden.

Så jeg håber, at 2022 bliver året, hvor jeg endelig kan ønske god 1. maj til jer ude i landet – uden at tale til en skærm. Et år, hvor vi mødes i Skuespilhuset i København til Lønmodtagernes Topmøde, hvor vi skal kigge både kærligt og kritisk på den danske model. Nå ja – og skal vi jo i efteråret afholde FH’s allerførste kongres – det bliver spændende!… og jeg glæder mig. Der bliver nok at tage fat på i 2022!

Tak for i år. Og rigtig godt nytår til jer alle sammen – og pas på jer derude!