For præcis fem måneder siden, den 14. juli, fremlagde EU-kommissionen et omfattende klimaudspil. Det skulle vise vejen mod EU’s fælles CO2-reduktionsmål for 2030 på 55 pct.

Det er godt for danske virksomheders konkurrenceevne, at der bliver skruet op for den grønne digitale omstilling i Europa. Og vi ved, at når danske virksomheder klarer sig godt, gavner det også de danske lønmodtagere.

Nogle job vil forsvinde, nogle job vil kræve nye kompetencer, og nogle varer bliver dyrere. Det har sommerens klimaudspil blandt andet fået kritik for ikke at italesætte.

Bente SORGENFREY

Men vi ved også, at nogle lønmodtagere vil blive ramt, når den grønne omstilling tager fart: Nogle job vil forsvinde, nogle job vil kræve nye kompetencer, og nogle varer bliver dyrere. Det har sommerens klimaudspil blandt andet fået kritik for ikke at italesætte.

Den sociale dimension skal tænkes ind

Den fælleseuropæiske klimapolitik har enorm betydning for europæiske lønmodtagere, virksomheder og borgere. Og derfor er det afgørende, at den sociale dimension tænkes ind på tværs af den fælles europæiske klimapolitik.

Nu har EU-kommissionen så fremlagt et nyt initiativ, en rådshenstilling, der slår fast, at den grønne omstilling skal være retfærdig og inkluderende.

FH Klimaplan: Sammenomgrønomstilling.dk

EU har allerede sørget for mange gode initiativer, fonde og foranstaltninger, der kan bidrage til en retfærdig grøn omstilling.

Nu har vi brug for, at Kommissionen kommer på banen konkrete analyser af de konsekvenser, som omstillingen vil have på beskæftigelse og kompetencer afdelingen i de forskellige lande, regioner og sektorer.

Fjern usikkerheden for lønmodtagerne

Vi ved at, der er en særlig risiko for at visse brancher, uddannelsesgrupper eller geografiske regioner er særligt sårbare over for de ændringer på arbejdsmarkedet, som følger med den grønne omstilling.

Det er helt afgørende for at sikre en omstilling med lønmodtageren i centrum

Bente sorgenfrey

For at fjerne usikkerheden for lønmodtagerne er det vigtigt, at disse grupper hjælpes videre i omstillingen. Derfor er det vigtigt med viden om, hver der bliver særligt berørt for at sætte tidligt ind i forhold til om- og opkvalificering.

Det er helt afgørende for at sikre en omstilling med lønmodtageren i centrum.