DA har offentliggjort lønudviklingen for 2. kvartal 2021. I 2. kvartal 2021 steg lønnen på DA-området med 3,1 pct., hvilket er 0,6 pct.-point højere end kvartalet før.

Opgørelsen viser den årlige lønudvikling, dvs. fra maj 2020 til maj 2021, og er fortsat påvirket af forhold i relation til Covid-19.

En del af de lokale lønforhandlinger i 2020 blev udskudt som følge af Covid-19, og fandt først sted i efteråret 2020. I lønnen fra maj 2021 indgår desuden resultaterne af lokale lønforhandlinger fra foråret 2021. Dermed indeholder lønstigningstakten for nogle brancher to lønreguleringer.

I fremstilling tiltog lønstigningstakten fra 2,3 pct. i 1. kvartal 2021 til 2,8 pct. i 2. kvartal 2021 og inden for serviceprægede erhverv tiltog lønstigningstakten fra 2,2 pct. i 1. kvartal 2021 til 3,1 pct. i 2. kvartal 2021.

Omvendt tiltog lønstigningstakten inden for bygge- og anlægsbranchen fra 3,9 pct. i 1. kvartal 2021 til 4,0 pct. i 2. kvartal 2021.

Inflationen var 1,6 pct. i 2. kvartal 2021, hvilket er 0,9 pct.-point højere end i 1. kvartal 2021. Reallønsfremgangen på DA-området var 1,5 pct., hvilket er lidt under gennemsnittet siden 2018 på 1,7 pct.

LÆS HELE NOTATET med tal og dokumentation (PDF-fil)