Coronakrisen har haft store konsekvenser for elever og studerende på uddannelser, hvor teori og praksis er tæt forbundne, og hvor meget af undervisningen på skolerne er knyttet tæt sammen med praktisk træning.

Derfor er aftalen også tiltrængt – der er et stort behov for ekstra tiltag på erhvervsuddannelserne og på den forberedende grunduddannelse.

”Coronaen har uden tvivl været svær at håndtere for alle elever og studerende, men det er klart, at nogle uddannelser har været mere udfordret end andre. Eksempelvis kan man jo ikke lære at svejse på Zoom”, Siger Nanna Højlund.

Aftalen indebærer 120 millioner til uddannelsesforlængelser og initiativer på erhvervsuddannelserne og godt 40 millioner til uddannelsesforlængelser på den forberedende grunduddannelse.

Aftalen er helt klart et skridt i den rigtige retning. Vi lagde i vores udspil op til at der skulle afsættes 300 mio. kr. til erhvervsuddannelserne, så jeg håber da, at pengene i aftalen rækker i forhold til de udfordringer, som skolerne og eleverne står over for.

Nanna Højlund.

Lignende problemstilling på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne

FH foreslog tidligere på måneden, at der blev oprettet en pulje på 300 mio. kr. målrettet initiativer til at rette op på faglige efterslæb og fastholde elever i erhvervsuddannelserne. Samtidig foreslog FH, at der også blev afsat en pulje på 300 mio. kr. til de praksisrettede videregående uddannelser.

”Aftalen er helt klart et skridt i den rigtige retning. Vi lagde i vores udspil op til at der skulle afsættes 300 mio. kr. til erhvervsuddannelserne, så jeg håber da, at pengene i aftalen rækker i forhold til de udfordringer, som skolerne og eleverne står over for.

Og så er jeg spændt på at se, hvordan udfordringerne løses på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, hvor der jo er en lignende problemstilling”, udtaler Nanna Højlund.

Læs hele aftalen: Flere frihedsgrader og 295 mio. skal understøtte et fagligt løft i 2021 (uvm.dk)