FH mener helt overordnet, at forslaget er et skridt i den rigtige retning. Der har længe været et stort behov for at kvalificere ressourceforløbene.

Der er dog fortsat en række områder, hvor ordningen trænger til markante forbedringer, herunder at indsatserne igangsættes meget tidligere og inden problemerne vokser sig større, og at borgerne i ressourceforløb får den tværgående sammenhængende indsats, der reelt kan hjælpe dem videre. 

FH bakker op om, at personer, der har mindre end 6 år til folkepensionsalderen kun skal i ressourceforløb, hvis de selv ønsker det. 

FH: Borgerens ret til at modtage en tidlig indsats skal præciseres 

FH enig i at der indføres indsatsgaranti efter 6 måneder. Det, at en borgers sag bliver fremlagt for rehabiliteringsteamet senest efter 6 måneder, er dog ikke ensbetydende med, at der iværksættes en indsats hurtigt derefter. FH anbefaler derfor, at borgerens ret til at modtage en tidlig indsats præciseres. 

FH bakker op om, at personer i ressourceforløb, der mener, at et beskæftigelsesrettet tilbud ikke tager tilstrækkeligt hensyn til personens helbredstilstand, skal have ret til en samtale med en sundhedskoordinator.

Det er rigtig godt, at borgerne får mulighed for at få en vurdering af, om et tilbud tager tilstrækkelig hensyn til borgerens helbredsmæssige situation. FH anbefaler, at dette tryghedsskabende tiltag styrkes ved at indføre en klagemulighed i den situation, hvor der iværksættes et tilbud, selv om det er frarådet af en sundhedskoordinator. 

Positivt med ret til en personlig jobformidler

FH mener, at det er positivt, at borgerne i ressourceforløb få ret til en personlig jobformidler, der har konkret viden om det lokale arbejdsmarked, og som gennem en tæt og inddragende dialog med personen kan skabe et godt match med en virksomhed.

Det er dog vigtigt, at der er fokus på at tilrettelægge tværfaglige sammenhængende indsatser, der tager afsæt i individuelle helhedsorienterede vurderinger og reelt hjælper personer med sammensatte komplekse problemer videre. 

Det er positivt, at den maksimale varighed af ressourceforløb foreslås sat ned fra 5 til 3 år, og at borgere over 50 år kun kan tilbydes mere end ét ressourceforløb, hvis de selv ønsker det.

Til gengæld kan borgere mellem 40 og 50 år som noget nyt bevilges flere ressourceforløb dog med en maksimal samlet varighed på 5 år, mens borgere under 40 år fortsat kan bevilges et ubegrænset antal ressourceforløb.

Bør være muligt at afklare borgeren på kortere tid

FH mener, at de langvarige forløb på 5 år for borgere mellem 40 og 50 år skal være en undtagelse. Det bør i de fleste tilfælde være muligt at afklare borgere på kortere tid. Derudover mener FH, at ressourceforløb også for de grupper under 40 år ikke skal overstige 5 år, med mindre personen selv ønsker det. 

FH bakker op om en mere lempelig og enkel modregning for lønnet arbejde for personer i ressourceforløb. Det bliver nemmere at administrere, lettere at forklare og det vil bedre kunne betale sig at tage selv få timers lønnet arbejde om ugen.

FH havde dog gerne set, at problemet med, at forsikrings- og pensionsydelser bliver modregnet krone for krone i ressourceforløbet, også var blevet løst i denne omgang. Det har store konsekvenser for mange lønmodtagere, der bliver ramt af sygdom eller en arbejdsskade og må forlade arbejdsmarkedet i en periode. 

Afskaffelse af refusionen kan føre til ringere kvalitet

FH er sidst men ikke mindst bekymret for forslaget om at afskaffe statsrefusionen af kommunernes driftsudgifter ved aktivering af personer i ressourceforløb. Der er et stort behov for at øge kvaliteten i indsatserne, men en afskaffelse af refusionen kan føre til en ringere kvalitet fx ved at anvendelse af uddannelse og opkvalificering falder. 

Hvis der bliver taget højde for ovenstående bemærkninger i det videre lovarbejde, vil der blive taget et lidt længere skridt i den rigtige retning for ressourceforløbene. 

Med venlig hilsen

Næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Ejner K. Holst