Derfor har FH udarbejdet en hvidbog, der kortlægger området: Hvem er ydelsesmodtagerne? Hvilke ydelser modtager de? Hvordan er deres levestandard? Hvordan fungerer systemet?

”I fagbevægelsen ser vi det som en grundsten i den danske model, at der er et trygt system til at gribe borgerne, hvis alt slår fejl. Kontanthjælpssystemet er det nederste sikkerhedsnet for borgere, der ikke har andre forsørgelsesmuligheder”, siger Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Læs FH’s hvidbog om kontanthjælp

Kontanthjælp skal være en trampolin, man lander på, og som løfter en op i stedet for at fastholde én.

Majbrit Berlau

Store udfordringer

FH’s hvidbog, der er udarbejdet i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), viser, at der er flere store udfordringer i kontanthjælpssystemet. Blandt andet viser den, at en stor del af ydelsesmodtagerne opholder sig længe i systemet, samt at en stor del af dem har store udfordringer ud over at være arbejdsløse.

Mange har fx handicaps og andre helbredsmæssige udfordringer, hver 3. har haft en børnesag, mange er vokset op med forældre med lav tilknytning til arbejdsmarkedet og mere end 6 ud af 10 har kun grundskolen som uddannelse. Samlet set er hele 4 ud af 5 kontanthjælpsmodtagere ”aktivitetsparate” og dermed længere væk fra arbejdsmarkedet.

”Kontanthjælpssystemet skal i dag håndtere meget store og komplekse problemer, som det helt åbenlyst ikke er i stand til at håndtere. Derfor har vi brug for nogle grundlæggende ændringer i kontanthjælpssystemet. Kontanthjælp skal være en trampolin, man lander på, og som løfter en op i stedet for at fastholde én, siger Majbrit Berlau.

Otte principper skal danne grundlag for bedre kontanthjælp

FH har udarbejdet otte principper, som bør være udgangspunktet for et nyt og bedre kontanthjælpssystem.

De otte principper handler blandt andet om, at kontanthjælpen skal sikre et rimeligt levegrundlag, den enkelte skal have en hurtig afklaring, det skal fortsat kunne betale sig at arbejde, og at børn ikke skal vokse op i fattigdom. Se alle otte principper i faktaboks herunder.

FH’s principper for et nyt kontanthjælpssystem

  • Kontanthjælpssystemet og ydelsen skal fungere som et solidt sikkerhedsnet for de, som rammes af livets uforudsigelige hændelser. Ydelsen skal sikre et rimeligt levegrundlag uden basale afsavn.
  • Ret og pligt skal fortsat være et udgangspunkt for et nyt ydelsessystem, men bør vurderes grundigt for at sikre en rimelig balance.
  • Kontanthjælpsydelsen skal ikke være en langvarig ydelse. Det forudsætter en hurtig afklaring.
  • Ret til en aktiv indsats.
  • Sondring mellem forsørger/ikke-forsørger. Det er afgørende at sikre, at børn ikke vokser op i fattigdom, og at deres basale behov bliver dækket.
  • Det skal fortsat kunne betale sig at arbejde.
  • Det skal være attraktivt at være medlem af en A-kasse.
  • Ydelsesstrukturen skal være overskuelig, så retssikkerheden sikres.