Hvidbog

Jobcenter, sagsbehandler i samtale med klient

Ny Hvidbog giver større viden om kontanthjælpssystemet

Kontanthjælpen er en af grundpillerne i den danske velfærdsmodel. Men kontanthjælpssystemet er udfordret af de mange knopskydninger og justeringer de senere år, der gør, at det ikke altid fungerer efter hensigten og som det midlertidige system, det er tænkt som.