Det mener Fagbevægelsens Hovedorganisation og KL – sidstnævnte er myndighed for jobcentrene.

Sammen opfordrer de to organisationer politikerne til at sætte turbo på at få udviklet et nyt jobredskab, som kigger fremad.

Når jobcentrene i dag sender ledige på kurser, omskoling og uddannelse, er deres rettesnor den såkaldte arbejdsmarkedsbalance.

Værktøjet med det støvede navn viser noget helt konkret: Nemlig hvor der er særligt brug for arbejdskraft og nye kompetencer.

For at kunne stille skarpt på morgendagens arbejdsmarked skal jobcentrene kunne tage højde for de nye behov, som følger med den grønne omstilling

EJNER K. HOlst

Brug for at se ud gennem forruden

Det vigtige værktøj, som bygger på statistik fra det seneste halve år, mangler at blive suppleret med data, der også peger fremad – især på et afgørende punkt: Grøn omstilling.

Fakta: Hvad er Arbejdsmarkedsbalancen?

En opgørelse, som udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering to gange om året. Overvåger balancen mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft. Bruges af jobcentre som udgangspunkt for at sende ledige på opkvalificering.

Baseret på statistik om bl.a. ledighed, beskæftigelser og jobomsætning samt en survey fra 17.500 rekrutteringsforsøg vha. bl.a. jobopslag.

Det pointerer næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Ejner K. Holst.

”Vi skal se ud gennem forruden, når vi skal hjælpe ledige videre med opkvalificering. Det kræver nye redskaber.

For at kunne stille skarpt på morgendagens arbejdsmarked skal jobcentrene kunne tage højde for de nye behov, som følger med den grønne omstilling, ” siger han.

Ejner K. Holst understreger, at det nuværende værktøj er et stærkt redskab – det kan bare ikke stå alene.

LÆS OGSÅ: Sammenomgrønomstilling.dk

Hurtigtarbejdende udvalg skal udvikle nyt værktøj

”I dag bliver mulighederne for opkvalificering defineret ved, at man kigger ud af bagruden.

På den måde risikerer vi at overse, hvilke kompetencer, der kommer til at mangle til den grønne omstilling,” siger Ejner K. Holst.

Han peger på, at særligt ufaglærte og faglærte med forældede kompetencer i ledighedskøen med fordel kan blive omskolet til at blive faglærte.

Konkret foreslår FH og KL, at der udarbejdes en såkaldt grøn arbejdsmarkedsbalance, som skal bygge på et solidt prognoseværktøj.

Det nye værktøj skal udvikles af et hurtigtarbejdende udvalg bestående af DA, KL, FH, Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet samt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Fakta: Grøn omstilling på vej

Folketinget har vedtaget et ambitiøst 2030-mål om at reducere udledninger af drivhusgas med 70 procent målt fra 1990. Desuden skal DK være klimaneutralt i 2050, dvs. at vi ikke skal udleder mere drivhusgas, end vi optager.
Omstillingen betyder:

  • at nogle job og jobfunktioner forsvinder. Dem der mister jobbet pga. omstillingen vil ikke nødvendigvis skulle udfylde et nyt job forbundet med omstillingen – de kan lige så vel få et eksisterende job.
  • at der opstår et nyt, stort behov for arbejdskraft. FH og Dansk Energi har skønnet, at investeringerne forbundet med 2030-målet vil skabe mindst 200.000 årsværk.