Dansk økonomi rejser sig langsomt

Da coronakrisen brød ud, sendte det dansk økonomi og beskæftigelse til tælling. Mange tusinde mistede deres arbejde. Med genåbningen af samfundet hen over sommeren begyndte økonomien at rejse sig igen, og i 3. kvartal er en del af det enorme dyk i aktiviteten og beskæftigelsen hentet.

”Selv om vi har set en begyndende genopretning, er krisen desværre langt fra overstået”, siger Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i FH, og fortsætter:

”Så længe COVID-19 er i samfundet, vil det lægge en dæmper på økonomien. Vi ser ind i en afslutning på 2020 med fortsatte udfordringer. Og det springende punkt er, hvornår der kommer en godkendt og udbredt vaccine”.

Der er derfor udsigt til en langsom genopretning det næste år, og ifølge FH’s nye økonomiske prognose vil aktiviteten og beskæftigelsen først nå tilbage på niveauet fra før krisen i løbet af 2022. Der vil dog gå endnu længere tid, inden det tabte fra krisen er hentet.

Vi klarer os bedre end mange andre lande

Genopretningen af dansk økonomi vil på den korte bane især blive trukket af den hjemlige efterspørgsel, herunder privatforbruget, det offentlige forbrug og de offentlige investeringer.

Omvendt vil dansk eksport og til dels også virksomhedernes investeringer være påvirket af, at mange af Danmarks vigtigste samhandelslande også er hårdt ramt. Nogle lande endda væsentlig mere end Danmark.

”Vi havde et stærkt udgangspunkt, inden coronakrisen ramte, og det er en vigtig årsag til, at dansk økonomi ser ud til at slippe mere tørskoet igennem krisen end mange andre lande”, siger Allan Lyngsø Madsen.

”Vores sunde offentlige finanser gjorde det blandt andet muligt at iværksætte de mange hjælpepakker – ikke mindst lønkompensationsordningen – som har understøttet erhvervslivet og holdt hånden under mange tusinde lønmodtagere”.

Ud over de mange hjælpepakker er der også aftalt andre finanspolitiske tiltag, som understøtter den økonomiske aktivitet herhjemme og derigennem også arbejdsmarkedet.

Vi skal gøre, hvad vi kan for at hjælpe økonomien tilbage på sporet og sikre, at krisen ikke får langsigtede konsekvenser. Der er større risiko for at gøre ”for lidt” end ”for meget” i disse tider, som er præget af usædvanlig stor usikkerhed

Allan Lyngsø Madsen

Der skal sættes ekstra skub i økonomien

Med de økonomiske udfordringer dansk økonomi fortsat står over for på grund af COVID-19 og de afledte effekter, mener FH, at der er brug for at sætte ekstra skub i økonomien.

”Vi skal gøre, hvad vi kan for at hjælpe økonomien tilbage på sporet og sikre, at krisen ikke får langsigtede konsekvenser. Der er større risiko for at gøre ”for lidt” end ”for meget” i disse tider, som er præget af usædvanlig stor usikkerhed”, siger Allan Lyngsø Madsen og fortsætter:

”Det er rigtig godt, at finanspolitikken denne gang har været på banen med stor kraft. Det viser, at politikerne har lært af finanskrisen. Vi kan ikke spare os ud af krisen. Og det er også meget positivt, at mange andre lande er nået til samme erkendelse”.

FH foreslår, at der sættes gang i flere investeringer, der øger aktiviteten og jobskabelsen, og som samtidig gavner samfundet på længere sigt. Fx tiltag, der fremmer grøn omstilling, investeringer i ny teknologi og innovation samt investeringer i uddannelse og opkvalificering.

Samtidig er det også vigtigt for FH, at der investeres i at udbygge og udvikle rammerne for den offentlige sektor, så coronakrisen ikke kommer til at sætte et negativt aftryk på fremtidens velfærd.

”Vi skal investere os ud af krisen. Og vi skal gøre det på en måde, der kan få os ud på den anden side i en stærkere og grønnere form”, siger Allan Lyngsø Madsen.

LÆS NOTAT: FH’s økonomiske prognose: Ud af krisen i en stærkere og grønnere form