FH har udviklet en stribe forslag til en ny bæredygtig handelspolitik, som et bidrag til at opfylde FN’s verdensmål. 

FH’s næstformand, Bente Sorgenfrey siger i forbindelse med lanceringen: ”Vi er bevidste om den store betydning, international handel har for Danmark.

FH’s handelspolitik bliver lanceret på et tidspunkt, hvor COVID-19-krisen har været en påmindelse om, hvor meget vi hænger sammen med resten af verden, og hvilke konsekvenser det kan have for samfundslivet og beskæftigelsen. 

Bente Sorgenfrey

Eksporten udgør hele 50 procent af det samlede danske BNP og har dermed en afgørende betydning for beskæftigelsen og for finansieringen af det danske velfærdssamfund”.

Mere end 800.000 danske job er relateret til eksporten.

FH’s handelspolitik bliver lanceret på et tidspunkt, hvor COVID-19-krisen har været en påmindelse om, hvor meget vi hænger sammen med resten af verden, og hvilke konsekvenser det kan have for samfundslivet og beskæftigelsen. 

COVID-19 må ikke føre til slækkede ambitioner

”COVID-19 må ikke bruges til at slække på ambitionerne om at indfri FN’s verdensmål og målene for reduktion af CO2-udledningen. Tværtimod må alle kræfter samles om at gøre genrejsningen efter COVID-19 til en fælles kamp for en mere retfærdig og bæredygtig fremtid”, fortsætter Bente Sorgenfrey.

Bente Sorgenfrey forklarer, at FH’s bud på en bæredygtig handelspolitik også er et indspil til EU-Kommissionens revision af handelspolitikken.

”Det er nu, vi har chancen for at definere fremtidens handelspolitik. I FH er vi glade for, at regeringen også har iværksat et bredt funderet arbejde med at definere fremtidens handelspolitik”.

Afgørende med fælles spilleregler

Som en lille åben økonomi med stor afhængighed af at kunne afsætte danske varer og tjenesteydelser uden for Danmarks grænser er det afgørende, at der findes fælles spilleregler for international handel. 

”For FH er det vigtigt, at danske arbejdspladser ikke trues af unfair konkurrence ude fra”, siger Bente Sorgenfrey.