Tirsdag præsenterede Kommissionen sit arbejdsprogramsprogram for 2021 med titlen ´fra strategi til handling. Kommissionen vil arbejde for, at gøre Europa sundere, mere retfærdigt og velstående.

Kommissionen vil bruge den grønne og digitale omstilling, som en vækstmotor til at genoprette de europæiske arbejdsmarkeder og økonomier efter Covid-19.

Programmet indeholder 44 nye initiativer, der dækker alt lige fra kunstig intelligens til en ny klimatold og en digital afgift.

Af interessante kommende initiativer kan nævnes:

  • Lovforslag om arbejdsvilkår på digitale platforme
  • Lovpakke om bekæmpelse af hvidvask
  • Lovforslag om virksomhedernes sociale og grønne ansvar
  • Langsigtet arbejdsmiljøstrategi
  • Lovforslag om individuelle læringskonti

Kommissionens program bliver i februar 2021 desuden fulgt op af en handlingsplan for, hvordan EU kan føre de 20 principper i den sociale søjle ud i livet.

Man kan læse hele Kommissionens arbejdsprogram på Kommissionens hjemmeside.

Amazons medarbejdere strejker for bedre arbejdsvilkår

I anledning af Primedays, som er en af Amazons travleste dage, strejkede ca. 2000 af Amazon’s medarbejdere i Tyskland. Strejken skyldtes løn og arbejdsvilkår.

På en konference, afholdt af det europæiske fagforenings institut (ETUI), fortalte den tyske fagbevægelse om medarbejdernes manglende trivsel hos Amazon.

Medarbejderne føler sig konstant overvåget og styret af algoritmer. Medarbejderne føler ikke, at de har selvbestemmelse i deres job, hvilket skaber mistrivsel. Flere er så stresset, at de selv i deres drømme er på arbejde.

Det er ikke først gang, at Amazon bliver kritiseret for dårlige arbejdsforhold i Europa.

I april i år afgjorde de franske domstole, at Amazon i Frankrig ikke gjorde nok for at beskytte deres medarbejdere imod COVID-19. Det franske Amazon lagercentre blev derfor lukket.

Organiseret arbejdsmarkedskriminalitet

Er organiseret arbejdsmarkedskriminalitet ved at infiltrere det organiserede arbejdsmarked?     

Dette spørgsmål stiller LO-Norge sig selv på baggrund af undersøgelsen ”Posted work in the European Union – the political economy of free movement” fra 2019 omhandlende stigende arbejdsmarkedskriminalitet.

Ifølge LO Norge vil en oplysningskampagne være det bedste våben i mod arbejdsmarkedskriminalitet. Undersøgelsen viste nemlig, at ofrene der rammes af arbejdsmarkedskriminalitet sjældent har meget viden om området. Eksempelvis vidste ingen af de adspurgte udstationerede arbejdere i undersøgelsen, at der findes et europæisk udstationeringsdirektiv.

Under organiseret arbejdsmarkedskriminalitet bliver kollegaer konkurrenter, hvorfor et højt niveau af organisering i fagforeninger, ifølge LO Norge bedst modarbejder dette.

Kvinders arbejdsrelaterede færdigheder har ikke ligeså høj værdi som mænds

På et ETUI webinar om ligeløn for arbejde af samme værdi slår Jane Pillinger, kønsforsker på the London School of Economics and Political Science, fast at de sektorer med flest kvinder er lavere lønnet sammenlignet med sektorer med flest mænd. Det skyldtes, at kvinders færdigheder ikke vurdereres ligeså højt som mænds.

Pillinger foreslår, at der laves et system i EU, hvor arbejde bliver vurderet ud fra nogle overordnet kriterier. Systemet skal afgøre værdien i arbejde, som indholdsmæssigt er forskelligt, men som er ligeså værdifuldt. Pillinger vurderer, at hvis virksomheder anvendte et system, som måler værdien af jobs, ville vi komme kønsstereotyper og diskrimination til livs.

Europa-Kommissionen forventes at fremlægge et lovforslag til december, som skal nedbringe lønulighed imellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.  

Europæernes holdning er klar: Alle medlemslande skal overholde retsstatsprincipperne

Står det til den europæiske befolkning, bør der ikke være en krone at hente i EU for de medlemslande, der ikke overholder retsstatsprincipperne. I en undersøgelse udarbejdet af konsulentvirksomheden KANTAR på vegne af Europa-Parlamentet, svarer 77 pct. af respondenterne, at et medlemsland ikke bør kunne modtage støtte fra EU, hvis de ikke overholder retsstatsprincipperne, hvilket ifølge undersøgelsen indebærer:

  • Pressefrihed
  • En uafhængig retspraksis
  • En aktiv indsats mod korruption
  • Beskyttelse af individuelle rettigheder

Europa-Parlamentet er af samme opfattelse. Parlamentarikerne vil indføre en mekanisme, der udelukker medlemslande, der afviger fra retsstatsprincipperne, fra at kunne modtage støtte fra EU.

I den europæiske genopretningspakke er respekten for retsstatsprincipperne netop et centralt element. Det ser ud til, at Parlamentet og Rådet er enige om, at med penge fra EU følger også et krav om overholdelse af retstatsprincipperne.

Læsetips

Cambridge University har i samarbejde CLG-Europe udarbejdet en rapport, der viser fordelene ved en grøn genopretningsplan.

EU’s ligestillingsagentur har udarbejdet en rapport om ulighed mellem kønnene, og hvilke konsekvenser dette medfører på arbejdsmarkedet.

Den britiske tænketank Chatham House har udarbejdet en undersøgelse, der viser, at kvinder er i større risiko for at miste deres job under kriser end mænd.

Den tyske BertelsmannStiftung har udarbejdet en rapport om, hvordan coronapandemien har sænket farten på globaliseringen og øget digitaliseringen.

En evaluering udarbejdet af Kommissionen viser, at støtte fra Den Europæiske Socialfond har en positiv effekt på arbejdstagere i EU

Det sker

Den 27. oktober: Europa-Parlamentet

Tirsdag d. 27. oktober er der møde i udvalget for det indre marked. Her vil Margrethe Vestager, næstformand for Kommissionen, drøfte om Europa er klar til den digitale tidsalder. Dagsordenen kan læses her.

Den 27. oktober: Europa-Parlamentet

Tirsdag d. 27. oktober er der møde i uddannelse og kulturudvalget. Her er der blandt andet et stærkere socialt Europa og fremme af kønsligestilling i STEM-uddannelser på dagsordenen. Dagsordenen kan læses her.

Den 27. oktober: POLITICO

Tirsdag d. 27. oktober afholder Politico et webinar om virksomheders sociale ansvar i forsyningskæden og due diligence.  Mere information kan læses her.

Den 28. oktober: Europa-Parlamentet

Onsdag d. 28. oktober er der møde i beskæftigelsesudvalget. Her vil Nicholas Schmit, kommissær for beskæftigelse og sociale rettigheder, blandt andet præsenterer forslaget om en europæisk mindsteløn. Dagsordenen kan læses her.

Den 29. oktober: Det Europæiske Råd

Torsdag d. 29. oktober er der møde i Det Europæiske Råd. Her vil situationen med COVID-19 blandt andet blive drøftet. Dagsordenen kan læses her.

Den 30. oktober: Folketingets Europaudvalg

Fredag d. 30. oktober er der møde i Folketingets Europaudvalg. Dagsordenen er endnu ikke offentliggjort, men kan læses her.