Ordningen er inspireret af den eksisterende arbejdsfordelingsordning, hvor en virksomhed, der midlertidigt ikke har arbejde nok til alle medarbejdere, kan dele arbejdet mellem de medarbejdere, der er i virksomheden. På den måde slipper virksomheden forhåbentlig for at afskedige medarbejdere.

Vi har med trepartsaftalen sikret, at medarbejdere der bliver omfattet af arbejdsfordelinger efter den nye ordning får højere dagpenge og bedre adgang til efteruddannelse.

Vi har allerede fået mange henvendelser om ordningen, og vi har derfor udarbejdet en vejledning i form af en række spørgsmål og svar. Vejledningen vil løbende blive justeret og uddybet med yderligere spørgsmål og svar.  

LÆS OGSÅ: Trepartsaftale om arbejdsfordeling

Spørgsmål om arbejdsret

Bruger jeg af min dagpengeret når jeg er med i arbejdsfordeling?
Er lærlinge og elever omfattet af arbejdsfordelingen efter den nye midlertidige ordning?
Hvem betaler min løn under arbejdsfordelingen?
Hvis man har sagt ja til arbejdsdeling, og firmaet i perioden med arbejdsdeling går konkurs – hvordan er man så stillet?
Hvor lang tid kan en arbejdsfordeling efter den nye ordningen vare?
Kan arbejdsgiverne sagligt opsige de medarbejdere, som ikke ønsker at indgå i en ordning om arbejdsfordeling?
Kan der anvendes vikarbureauvikarer samtidigt med der arbejdes i arbejdsfordeling?
Kan en virksomhed anvende den klassiske arbejdsfordelingsordning samtidigt med de anvender den nye ordning andre steder?
Kan en virksomhed bruge ordningen med tilbagevirkende kraft?
Kan medarbejdere i fleksjob indgå i arbejdsfordeling?
Kan min arbejdsgiver forlænge arbejdsfordelingen, hvis han får brug for det?
Kan min arbejdsgiver sende mig på arbejdsfordeling, og så få personer i virksomhedspraktik og løntilskud til at arbejde i de timer jeg er på fordeling?
Kan virksomheden ensidigt beslutte at etablere arbejdsfordeling?
Når jeg har accepteret arbejdsfordelingen, kan min arbejdsgiver så ensidigt på et senere tidspunkt skrue op for, hvor mange timers ledighed jeg skal have om ugen?
Optjener jeg anciennitet under arbejdsfordelingen?

Spørgsmål om dagpengeret

Er der en nedre grænse for, hvor få dagpenge jeg kan få udbetalt om måneden?
Er det muligt at kombinere uddannelse på arbejdsfordeling med løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse eller SVU) og kompetencefondsmidler?
Er det regler for, hvilken uddannelse man kan deltage i som led i arbejdsfordeling?
Får jeg løn eller sygedagpenge under sygdom?
Hvad er min indtægt i den tid, hvor jeg ikke arbejder, men er i en arbejdsfordeling, og hvem udbetaler den?
Hvis man indgår i den nye ordning, skal man så stadig stå til rådighed og søge job?
Hvis man uddanner sig på arbejdsfordeling, er det så også på den høje sats, eller er det på ens normale dagpengesats, og kan man også undgå træk på dagpengeretten?
Hvor længe fungerer den midlertidige arbejdsfordeling?
Hvor mange dage skal jeg arbejde, og hvor mange fridage har jeg under den nye ordning?
Kan man undtages fra arbejdsfordeling og uddanne sig på den høje sats og uden træk på dagpengeforbruget?
Kan min arbejdsgiver træde ud af en arbejdsfordelingsordning og afskedige mig og mine kolleger, hvis de finder det nødvendigt?
Kan min arbejdsgiver ændre på min og mine kollegers arbejdstider under en arbejdsfordeling?
Kan nogle af mine kolleger arbejde fuld tid, mens andre slet ikke arbejder i en arbejdsfordelingsordning
Skal jeg lave et CV og lægge ud på Jobnet.dk?
Skal jobcenteret godkende en arbejdsfordelingsordning?
Vil A-kassen kontrollere, om arbejdsfordelingen er overholdt i hvert enkelt tilfælde?
FH-VEJLEDNING
CORONA OG COVID-19
Hvad har jeg ret til hvis min arbejdsgiver hjemsender mig? Kan min chef varsle mig ned i løn? Hvad har jeg ret til, hvis jeg bliver syg med coronavirus?
Få svar på dette og mange flere spørgsmål i FH-vejledning om Corona.

TREPART om Corona-pas er indgået fredag 12.11: Vejledning opdateres, når loven vedtages og træder i kraft

Seneste Opdatering: 12.11 KL. 09.30

I hvilket omfang kan jeg blive pålagt at arbejde, mens min arbejdsgiver modtager lønkompensation?


OPDATERET med spørgsmål/svar om trepartsaftalen om lønkompensationsaftalen af 13. april 2021 om gradvis genåbning af Danmark

Opdateret 14.04.21 kl. 11.14