Både den danske og den international lønudvikling aftog fra 1. til 2. kvartal 2020 – med hhv. 0,8 og 0,9 pct.-point.

Den danske lønkonkurrenceevne er fortsat god, og den blev yderligere forbedret i 2019.