I dag træder den nye ferielov i kraft. Det afgørende nye er, at man kan holde sine feriedage inden for samme ferieår, som man har optjent sine feriedag.

I stedet for at få sin optjente ferie fra det forudgående kalenderår i en samlet klump den 1. maj, vil man fremover få sin ferie til rådighed månedsvis.

Man skal være ekstra opmærksom på, om man har optjent nok dage til kommende ferier.

Det betyder, at man skal være ekstra opmærksom på, om man har optjent nok dage til kommende ferier.

Hvis man fx planlægger at holde efterårsferie i oktober eller forlænget juleferie, så skal man være opmærksom på, om man har nok feriedage tilbage efter sommerferien. Man skal også være opmærksom på, hvor mange dage man når at optjene de næste par måneder, og man fx har en overenskomst med ekstra ferie- og fridage.

Endelig har man mulighed for eventuelt at aftale forskudsferie med sin arbejdsgiver.

Forlænget ferieår

Ferieåret vil gå fra september til september med mulighed for at lægge noget af ferien i de fire måneder efter ferieåret slutter, dvs. frem til årets udgang.

Hidtil har man optjent sin ferie i løbet af kalenderåret, dvs. fra nytår til nytår. Men man har først kunnet holde sin ferie året efter fra maj måned.

På den måde har nye på arbejdsmarkedet haft risiko for at måtte vente helt op til 16 måneder, før de kunne holde betalt ferie. Den nye lov blev indført blandt andet for at leve op til EU-regler.