Skrevet af næstformand i FH, Nanna Højlund, formand for Erhvervsskolernes ElevOrganisation, Anton Bay Hansen og formand for Studenterforum UC, Sofie F. Villadsen.

Ingen kan vist være i tvivl om, at hverdagen for elever og studerende har været anderledes med nødundervisning i månederne op til sommerferien. Særligt de erhvervs- og professionsrettede uddannelser, hvor teori og praksis er svært at skille ad, har været udfordrede. Det er ikke alt, man kan lære i det virtuelle rum.

Elever på erhvervsuddannelserne har været særligt hårdt ramt under coronakrisen. En del har mistet deres praktikplads og samtidig har de hjemsendte elever ikke kunne få deres praktiske uddannelse.

Nanna Højlund, Anton Bay Hansen og Sofie F. Villadsen.

Elever på erhvervsuddannelserne har været særligt hårdt ramt under coronakrisen. En del har mistet deres praktikplads og samtidig har de hjemsendte elever ikke kunne få deres praktiske uddannelse.

FH har sammen med regeringen og arbejdsgiverne holdt hånden under lærlinge og elever i forbindelse med aftalen om hjemsendelse af medarbejdere. Det er godt.

Vigtig aftale om AUB opsparingen

Men den generelle praktikpladssituation, særligt for dem der er blevet færdige med grundforløbet denne sommer, giver anledning til bekymring. I erhvervsuddannelserne er praktikken det primære læringsrum. Uden den har skoledelen kun begrænset værdi.

Derfor er det helt afgørende, at arbejdsmarkedets parter og regeringen har indgået en aftale om at bruge opsparingen i AUB til at holde hånden under praktikpladserne her og nu og sikre flere praktikpladser fremover. Vi kommer til at mangle faglærte om bare få år.

Udfordringer med praktikforløb

Også på de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser har der været udfordringer for de mange studerende, der som led i uddannelsen har været i praktik i foråret.

Coronakrisen har blandt andet betydet, at der er studerende, som ikke har kunnet færdiggøre praktikforløbet. I stedet har læringsmålene for praktikken i disse tilfælde skulle opnås gennem andre løsninger. Praktikken som læringsrum giver helt særlige muligheder. Det er her, den studerende kan prøve teorien af og gøre sig egne erfaringer. Det er svært at erstatte.

Derfor skal vi også blive ved med at have fokus på, at vores studerende fra erhvervsakademierne og professionshøjskolerne får de bedste forudsætninger for at få en uddannelse af høj kvalitet til trods for den særlige situation, vi som samfund står i. Ellers ender vi med, at de kommende sygeplejersker, lærere, laboranter, energiteknologer m.fl. ikke er klædt på til arbejdsmarkedet.

Virker virtuel undervisning

Der er allerede sat flere skibe i søen for at undersøge erfaringerne med virtuel undervisning. Det er rigtig godt og vigtig læring! Men det er ikke nok.

Vi har brug for også at få samlet op på, hvordan eleverne og de studerende har oplevet kvaliteten på de erhvervs- og professionsrettede vekseluddannelser, hvor den praktiske del af uddannelserne pludselig skulle gennemføres på helt andre måder, og hvad det har betydet for deres læring.  

Vi skal lære af krisen, også når det gælder uddannelserne. Vi skal vise rettidig omhu, så vi som samfund er bedre forberedt, hvis vi står i en lignende situation igen. Det skylder vi vores elever og studerende. Og det skylder vi hinanden.

Bragt i Altinget 17.08.20