I denne uge har rigtig mange givet deres mening til kende i debatten om kravene til en hjemmearbejdsplads. Og man må Ifølge Berlingskes erhvervsredaktør, Thomas Bernt Henriksen, forstå, at de krav som en virksomhed skal leve op til, er ”et uløseligt problem”, da arbejdsmiljøloven ”næsten er umulig at håndhæve i praksis”.

Læs hele Thomas Bernt Henriksens indlæg her.

Til det må man bare sige: Ro på, Thomas. Og alle andre, der mener, at det hele er så umuligt.

Lette krav

Kravene til hjemmearbejde er altså ikke særligt skrappe. Grundlæggende drejer det sig nemlig kun om tre ting, som arbejdsgiver skal sikre: en god stol, et passende bord og en fornuftig skærmarbejdsplads. og det kun når hjemmearbejdet er af en vis varighed. Alt kan gøres med relativt få midler, og på en måde, som passer ind i medarbejdernes hjem.

I en tid, hvor danskerne har udsigt til at skulle være længere tid på arbejdsmarkedet, så giver det altså ingen mening, at man vil slække på den arbejdsmiljølov, der netop skal sikre, at ingen bliver syge eller nedslidt af deres arbejde.

Morten Skov Christiansen

Der er altså IKKE, som Henriksen hævder – et krav om hæve-sænkebord eller andre grimme kontormøbler. Det, som derimod er et krav, er, at arbejdsgiverne skal beskytte lønmodtagernes helbred ved at forebygge gener, smerter og nedslidning. Og det skal der selvfølgelig ikke slækkes på i en tid, hvor endnu flere skal arbejde hjemme.

Uholdbart at slække på reglerne

Jeg tror de fleste, der har haft meget hjemmearbejde, bl.a. her under Coronakrisen, har prøvet at arbejde i dårlige arbejdsstillinger, fx en bærbar ved et køkkenbord, har mærket på egen krop, at det ikke er holdbart i længen. Der skal vi altså ikke hen.

Det er dog ikke kun den enkelte medarbejder, det går udover, hvis vi slækker på arbejdsmiljøloven. Virksomhederne og resten af samfundet bliver også ramt økonomisk, hvis folk i større grad skal sidde derhjemme med forkerte arbejdsredskaber og i dårlige arbejdsstillinger. For det vil uvægerligt give en stigning i sygefravær, gener og smerter og på længere sigt nedslidning.

I en tid, hvor danskerne har udsigt til at skulle være længere tid på arbejdsmarkedet. Og hvor der i forvejen er problemer med, at mange ikke kan holde til det. Så giver det altså ingen mening, at man vil slække på den arbejdsmiljølov, der netop skal sikre, at ingen bliver syge eller nedslidt af deres arbejde, og hvor kravene netop ikke er særligt skrappe.

Indlæg bragt i A4 14.08.20